Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Τεχνικά έργα"
( Δράσεις: 21 - Συνολικά: 5.667.506€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
833
Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατειών-αλσών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
604.232 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 13-07-2020
808
Τοποθέτηση χλοοτάπητα και λοιπές τεχνικές εργασίες στο γήπεδο στη περιοχή του πρώην Μπαρουτάδικου
5.800 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2018 04-12-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω Αθλούμενοι
473
Ανάπλαση περιφερειακών οδών άλσους Αιγάλεω και εισόδων
2.389.681 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 19-12-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα, Άλσος Αιγάλεω ΑμεΑ, Οδηγοί, Πεζοί
452
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους (2017 - 2018)
476.119 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 05-12-2017 13-07-2020 Παιδιά
300
Αρχιτεκτονικές και στατικές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια (2017)
62.780 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο ΣΑΤΑ 2017 25-04-2017 13-07-2020 Μαθητές, Παιδιά
279
Επέκταση ηλεκτρικού δικτύου και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
244.373 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 27-06-2017 13-07-2020
274
Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Άλσους Αιγάλεω
196.255 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 30-05-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω
171
Επισκευή - ενίσχυση χώρων Δημοτικού και Αθλητικού Κέντρου
100.879 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2016 11-10-2016 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
895
Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις
298.833 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Υπουργείο Εσωτερικών, Φιλόδημος ΙΙ 2018 13-12-2018 13-07-2020 Μαθητές
673
Επείγουσες επισκευές σε κτιριακές και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του Δήμου για άρση επικινδυνότητας και λειτουργίας αυτών
45.384 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 02-08-2018 13-07-2020
665
Αρχιτεκτονικές και στατικές παρεμβάσεις σε κτίρια του Δήμου (2018 - 2019)
74.400 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 02-08-2018 13-07-2020
614
Αποκατάσταση αυλείων χώρων σχολείων του Δήμου
575.358 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2018 28-06-2018 13-07-2020 Μαθητές
598
Αρχιτεκτονικές και στατικές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια (2018)
106.428 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Υπουργείο Εσωτερικών 2018 17-04-2018 13-07-2020 Μαθητές, Παιδιά
309
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις για πιστοποίηση της καταλληλότητας τους
14.318 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
308
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις για πιστοποίηση της καταλληλότητας τους (2017)
45.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 19-04-2016 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
306
Αρχιτεκτονικές και στατικές παρεμβάσεις σε κτίρια του Δήμου (2016 - 2017)
47.723 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 13-07-2020
305
Παρεμβάσεις στο Δημοτικό Στάδιο 'Σταύρος Μαυροθαλασσίτης' για πιστοποίηση καταλληλότητας
175.710 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2016 11-10-2016 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
304
Ανακατασκευή οδού Μάρκου Μπότσαρη
99.190 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2016 31-05-2016 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα
242
Διαμόρφωση πεζοδρομίου για πρόσβαση σε θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ
Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 29-03-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΑμεΑ
241
Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και την επισκευή πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (2017)
79.280 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 13-07-2020 ΑμεΑ, Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
180
Αναβάθμιση δικτύου πυρασφάλειας Άλσους Αιγάλεω
25.774 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 07-02-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω