Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Προμήθειες"
( Δράσεις: 236 - Συνολικά: 5.646.385€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
870
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, καλαθιών απορριμάτων και ανταλλακτικών κάδων (2019)
74.550 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 20-02-2019 13-07-2020
842
Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος για μεταφορά βιοαποβλήτων για το έργο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω» με ΟΠΣ (MIS) 5001708
186.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 05-02-2019 13-07-2020
823
Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Δήμου (2018)
340.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Φιλόδημος ΙΙ 2018 06-08-2018 13-07-2020
592
Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, των Παιδικών Σταθμών, του προσωπικού του Δήμου και των Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2018 - 2019).
670.021 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 23-02-2018 13-07-2020 Αλλοδαποί, Άνεργοι, Γονείς, Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά, Πολύτεκνοι
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
927
Προμήθεια ειδικών πάγκων για τα αποδυτήρια των Αθλητικών Κέντρων του Δήμου
7.750 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 12-04-2019 13-07-2020 Αθλούμενοι
926
Προμήθεια στολών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας (2019)
7.781 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 10-04-2019 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
924
Προμήθεια επίπλων και σκευών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών
17.546 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 09-04-2019 13-07-2020 Παιδιά
922
Είδη συσκευασίας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Συσσίτιο
9.548 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 08-04-2019 13-07-2020 Άνεργοι, Οικον. ασθενείς, Πολύτεκνοι
897
Υλικά για τη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου (2019)
21.862 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 21-03-2019 13-07-2020
896
Προμήθεια μουσικού εξοπλισμού (2019)
1.810 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 19-03-2019 13-07-2020
894
Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου (2019)
62.794 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 08-03-2019 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
893
Προμήθεια υλικών για την κάλυψη στις κολώνες του κλειστού γυμναστηρίου «Σταύρος Βενέτης»
1.934 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 05-03-2019 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
892
Προμήθεια βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη (2019)
1.054 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 04-03-2019 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
891
Προμήθεια εορταστικού φωτισμού (2019)
16.500 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 04-03-2019 13-07-2020
887
Αναλώσιμα υλικά Εικαστικών Εργαστηρίων και των Τμημάτων Χορού του τμήματος Πολιτισμού (2019)
4.073 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 04-03-2019 13-07-2020 Μαθητές, Παιδιά
871
Προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια και σχολεία του Δήμου (2019)
7.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 19-02-2019 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές
860
Αναλώσιμα για φωτοτυπικά και συναφή μηχανήματα (2019)
19.600 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 22-02-2019 13-07-2020
849
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (2019)
121.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 26-02-2019 13-07-2020
836
Προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες του Δήμου
19.840 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 30-11-2018 13-07-2020
834
Προμήθεια καθιστικών (παγκάκια) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου
24.323 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 26-11-2018 13-07-2020
832
Προμήθεια βιβλίων και υλικών για διάγνωση και παρέμβαση για δυσκολίες επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας
998 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 30-10-2018 13-07-2020 Μαθητές, Παιδιά
829
Προμήθεια έντυπου υλικού για την οργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων για ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των εθελοντών και των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης
5.067 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 13-07-2020 Εθελοντές
828
Προμήθεια εξοπλισμού για το υποέργο 3 Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου
18.600 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 02-10-2018 13-07-2020
827
Προμήθεια εξοπλισμού για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω με ΟΠΣ (MIS) 5001850
17.303 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 02-10-2018 13-07-2020
826
Προμήθεια επίπλων και συναφών ειδών για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
13.697 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 02-10-2018 13-07-2020
825
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (2018 - 2019)
18.600 € Σε εξέλιξη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 14-05-2018 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
824
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (2018 - 2019)
18.600 € Σε εξέλιξη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 15-05-2018 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
819
Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων (Β 2018)
9.904 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 20-11-2018 13-07-2020
818
Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών ειδών για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (2018)
10.239 € Σε εξέλιξη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 30-01-2018 13-07-2020
817
Προμήθεια χρωμάτων, στεγανωτικών και μονωτικών υλικών για τις ανάγκες των συνεργείων των Δήμων
45.387 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 13-07-2020
811
Προμήθεια αναλωσίμων και εργαλείων
10.310 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 13-07-2020
801
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και αναλωσίμων για το ιατρείο εμβολίων
7.496 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 30-10-2018 13-07-2020
800
Προμήθεια ζαρντινιερών και λοιπών υλικών νησίδων Ιεράς Οδού και άλλων οδών του Δήμου
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 15-11-2018 13-07-2020
789
Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης
24.676 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 13-11-2018 13-07-2020
788
Προμήθεια ενημερωτικού υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών
769 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 29-10-2018 13-07-2020 Μαθητές, Παιδιά
787
Προμήθεια οχήματος από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού
2.880 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 30-11-2018 13-07-2020
767
Προμήθεια φίλτρων και χαλαζιακής άμμου για το κολυμβητήριο
23.436 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 29-10-2018 13-07-2020 Αθλούμενοι
766
Προμήθεια υλικών σκίασης, κάλυψης και εδαφοκάλυψης για τη συντήρηση του χώρου πρασίνου του Άλσους (2018)
2.956 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω
761
Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση φωτισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου «Εύα Χριστοδούλου»
22.407 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-11-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω Αθλούμενοι
760
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και αναλωσίμων για το ιατρείο εμβολίων και το φαρμακείο οχημάτων
8.150 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 29-10-2018 13-07-2020
759
Προμήθεια κλιματιστικών για τις υπηρεσίες του Δήμου
7.723 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 02-10-2018 13-07-2020
758
Προμήθεια ψυχαγωγικών παιχνιδιών - παιχνιδιών ρόλων
1.972 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 06-11-2018 13-07-2020 Παιδιά
757
Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής οργάνων παιδικών χαρών Αθλητικών Κέντρων και Σχολείων
14.979 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 30-10-2018 13-07-2020 Μαθητές, Παιδιά
756
Προμήθεια - τοποθέτηση ξύλινων προκατασκευασμένων στοιχείων και εξοπλισμού πόλης
24.478 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 01-11-2018 13-07-2020
754
Προμήθεια υλικών για την συντήρηση των αποδυτηρίων στο Δημοτικό Γήπεδο Ορυζομύλων
4.982 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 01-10-2018 13-07-2020
753
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και καλαθιών απορριμάτων (2018)
54.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-02-2018 13-07-2020
747
Προμήθεια υλικών για την επισκευή του στεγάστρου και της περίφραξης χώρου Υπηρεσίας Πρασίνου
7.421 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 01-11-2018 13-07-2020
746
Προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες της αίθουσας εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου «Γιάννης Ρίτσος»
263 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 29-10-2018 13-07-2020
744
Προμήθεια χριστουγεννιάτικου εορταστικού στολισμού (2018)
24.780 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 26-11-2018 13-07-2020
742
Προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια και σχολεία του Δήμου (2018)
5.918 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 19-10-2018 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές
740
Υλικά για παιδικούς σταθμούς (2018 Β)
7.065 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 28-09-2018 13-07-2020 Μαθητές, Παιδιά
738
Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων (Α 2018)
5.948 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-09-2018 13-07-2020
736
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας
3.348 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 13-07-2020
735
Υλικά ψύξης - θέρμανσης κτιρίων πολιτισμού (2018)
868 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 22-10-2018 13-07-2020
734
Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και παρεπόμενων αυτών (2018)
19.691 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 10-10-2018 13-07-2020
733
Προμήθεια καμπίνας τηλεφωνικού κέντρου και συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) για τη Διεύθυνση Πρασίνου
880 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 04-10-2018 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
732
Προμήθεια 100 αντιτύπων του βιβλίου «Αιγάλεω: Σελίδες τοπικής πατριδογνωσίας», για χορήγησή τους ως αναμνηστικό δώρο
1.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 23-10-2018 13-07-2020
731
Προμήθεια στολών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας (2018)
16.342 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 18-09-2018 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
730
Προμήθεια διάφορων ειδών για την αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας προς του πολίτες μέσω προσωπικού Κοινωφελούς εργασίας
18.910 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 02-08-2018 13-07-2020
721
Προμήθεια και εγκατάσταση τεντών για ΚΑΠΗ
961 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-08-2018 13-07-2020 Ηλικιωμένοι
708
Προμήθεια προκατασκευασμένης εξέδρας για τις εκδηλώσεις του Δήμου
22.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 04-09-2018 13-07-2020
707
Προμήθεια οργάνων άθλησης για τις Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις
24.412 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 10-09-2018 13-07-2020 Αθλούμενοι
691
Προμήθεια υλικών ραδιοεπικοινωνίας και συντήρηση δικτύου VHF του Δήμου
13.113 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-08-2018 13-07-2020
689
Προμήθεια υλικών για αντικατάσταση κατεστραμμένου εξοπλισμού στο κλειστό Γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης»
3.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 31-08-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
676
Προμήθεια μηχανημάτων φυσικοθεραπείας, εξοπλισμού φυσικοθεραπευτηρίου και αναλώσιμων υλικών
2.666 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 23-08-2018 13-07-2020
675
Προμήθεια υλικών για την συντήρηση δαπέδων παιδικών χαρών,παιδικών σταθμών και άλλων χώρων (2018)
18.761 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 03-08-2018 13-07-2020 Παιδιά
674
Προμήθεια 2 φορτηγών από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού( Δ.Δ.Δ.Υ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
4.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 02-08-2018 13-07-2020
671
Προμήθεια ειδικών υλικών για την κάλυψη πλακών επιφανειών αμιάντου των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου
24.235 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 01-08-2018 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
669
Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του ξύλινου δαπέδου (παρκέ) στο κλειστό γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης»
1.848 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 16-07-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα
668
Προμήθεια αναλώσιμων και εργαλείων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου
47.998 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 30-07-2018 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
667
Προμήθεια εργαλείων - μηχανημάτων για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων
10.725 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 07-08-2018 13-07-2020
664
Προμήθεια απαραίτητων υλικών για την παράσταση της ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας του Δήμου
1.786 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 18-07-2018 13-07-2020
663
Προμήθεια στολών για τους μουσικούς της Δημοτικής Φιλαρμονικής
399 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 18-07-2018 13-07-2020
662
Προμήθεια διανομέα δικτύου για τις ανάγκες της Δημοτικής Φιλαρμονικής
12 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 20-07-2018 13-07-2020
642
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και του έργου «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω»
20.036 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 12-07-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα
641
Προμήθεια ηλεκτροκίνητης πλατφόρμας για ΑμεΑ
12.882 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 17-07-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω ΑμεΑ
638
Προμήθεια ειδών συσκευασίας και εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, την Παροχή Συσσιτίου και το Κοινωνικό Φαρμακείο
6.782 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 12-07-2018 13-07-2020
637
Προμήθεια καταστροφέα αγριόχορτων, βάσεων κορμών, σκούπας φυσητήρα και λοιπών μηχανημάτων
50.393 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 03-07-2018 13-07-2020
636
Προμήθεια βιβλίου που αφορά στις Δημόσιες Συμβάσεις
90 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 12-06-2018 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
616
Προμήθεια απαραίτητων υλικών για την παράσταση των τμημάτων χορού του Δήμου
929 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 05-06-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω Παιδιά
612
Προμήθεια ανταλλακτικών για τις προβλεπόμενες επισκευές και συντηρήσεις του τροχαίου μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου από το συνεργείο του Δήμου
204.608 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 05-06-2018 13-07-2020
610
Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας
37 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 29-05-2018 13-07-2020
608
Προμήθεια βιβλίων νομοθεσίας
245 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 15-05-2018 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
606
Προμήθεια πυροσβεστήρων και υλικών συναφών με την πυρασφάλεια των κτιρίων
7.219 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 15-05-2018 13-07-2020
604
Υλικά μεταλλικών κατασκευών για το 2018
30.956 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 29-05-2018 13-07-2020
597
Ανταλλακτικά για ωρολόγιο προσωπικού
242 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 15-05-2018 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
595
Πινακίδες σήμανσης (2018)
2.510 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 03-04-2018 13-07-2020
594
Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου (2018)
85.823 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 13-07-2020
593
Φυτικό υλικό για τη συντήρηση υπάρχοντος πρασίνου του Δήμου (2018)
69.256 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 02-05-2018 13-07-2020
584
Υλικά αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μηχανημάτων
2.499 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 02-05-2018 13-07-2020
583
Προμήθεια θερμικού ρολού εκτύπωσης για το ΚΕΠ του Δήμου (2018)
595 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 02-05-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
582
Ανταλλακτικά για επισκευή μηχανημάτων (2018)
5.874 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 20-03-2018 13-07-2020
574
Προμήθεια αντηλιακών μεμβρανών για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και τα Δημοτικά Ιατρεία
2.076 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα
570
Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες του συνεργείου επισκευής οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (2018)
5.709 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 13-07-2020
563
Προμήθεια μουσικού εξοπλισμού (2018)
1.961 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 03-04-2018 13-07-2020
561
Αναλώσιμα για φωτοτυπικά, εκτυπωτικά μηχανήματα και για τηλεομοιότυπα (2018)
48.755 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 01-03-2018 13-07-2020
552
Προμήθεια βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη (2018)
1.709 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-04-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
549
Αναλώσιμα Δημοτικού Σταδίου (2018)
3.479 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 13-02-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
544
Υλικά για τη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου (2018)
17.502 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 03-04-2018 13-07-2020
541
Προμήθεια αναπνευστικών μασκών για την πυρασφάλεια του Δημοτικού Σταδίου «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης»
2.976 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 06-03-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα
540
Προμήθεια οργάνου μέτρησης δικτύων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
2.650 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 20-03-2018 13-07-2020
539
Προμήθεια αναμνηστικών δώρων - μεταλλίων με το λογότυπο του Δήμου
1.147 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 22-02-2018 13-07-2020
538
Είδη σημαιοστολισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (2018)
285 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 06-03-2018 13-07-2020
536
Φυλλιέρα για το τμήμα Κεραμικής
1.178 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-04-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
527
Προμήθεια μεταλλικών στοριών
806 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 03-04-2018 13-07-2020
520
Προμήθεια κλιματιστικών για τα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
1.550 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 13-07-2020
511
Βοηθητικό υλικό σηματοδότησης για το 2018
2.703 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-02-2018 13-07-2020 Οδηγοί, Πεζοί
505
Υλικά για παιδικούς σταθμούς (2018 Α)
2.940 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 30-01-2018 13-07-2020 Μαθητές, Παιδιά
493
Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για το τμήμα των Τεχνικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
3.707 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 06-03-2018 13-07-2020
488
Επισκευή και συντήρηση για παγκάκια (2018)
24.058 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-02-2018 13-07-2020
486
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το 2018
24.346 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 15-05-2018 13-07-2020
483
Προμήθεια τζαμιών για κτίρια του Δήμου
1.182 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 02-05-2018 13-07-2020
478
Προμήθεια και τοποθέτηση τζαμιών σε κτίρια της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου
1.116 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 06-02-2018 13-07-2020
466
Συνθετικά ηχοπετάσματα για σχολεία του Δήμου
24.403 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-12-2017 13-07-2020 Μαθητές
457
Προμήθεια προβολέων για τα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου
4.469 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 13-07-2020 Αθλούμενοι
456
Υλικά κεντρικής θέρμανσης
4.454 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές
451
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (2017 - 2018)
126.784 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 02-11-2017 13-07-2020
443
Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες του συνεργείου επισκευής οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (2017)
2.604 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 13-07-2020
442
Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων καθώς και ανταλλακτικών αυτών
49.768 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 13-07-2020
440
Υλικά και ανταλλακτικά συντήρησης αυτόματου ποτίσματος του Δημοτικού Σταδίου «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης»
24.269 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
437
Προμήθεια τροφίμων για τους πλημμυροπαθείς δημότες του Δήμου Μάνδρας
4.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 10-05-2017 13-07-2020
432
Προμήθεια εξοπλισμού για τους βοηθητικούς χώρους του πρώην 6ου Δημοτικού Σχολείου
1.860 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 13-07-2020 Μαθητές
428
Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) κλιματιστικών ψύξης-θέρμανσης (δαπέδου) στο κλειστό γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης»
12.494 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
424
Είδη καθαριότητας του Δήμου (2017 - 2018)
30.100 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 17-10-2017 13-07-2020
423
Ενημέρωση πολιτών και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου
472 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 17-10-2017 13-07-2020
422
Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης για αμαξοστάσιο
12.838 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
417
Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φαξ για τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητισμού και του Δημοτικού Σταδίου «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης»
347 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 10-10-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα
416
Προμήθεια ιματισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών
4.861 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 13-07-2020 Μαθητές, Παιδιά
410
Προμήθεια 3 συσκευών για δωρεάν παροχή ασύρματου σήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας (Wi-Fi) σε δημοτικούς χώρους που φιλοξενούν δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτισμού.
298 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 10-10-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα, Άλσος Αιγάλεω
408
Προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
377 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 17-10-2017 13-07-2020
405
Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό
14.490 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-10-2017 13-07-2020 Άνεργοι, Οικον. ασθενείς, Πολύτεκνοι
403
Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων
156.428 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 13-07-2020
402
Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας, χρωμάτων και αναλώσιμων για τα συνεργεία του Δήμου
14.987 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 13-07-2020
397
Προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια του Δήμου (2017)
2.641 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 13-07-2020
396
Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φαξ για τις ανάγκες αθλητικών χώρων του Δήμου
400 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, Άλσος Αιγάλεω
394
Υλικά θέρμανσης κτιρίων
4.842 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 13-07-2020
393
Βοηθητικό υλικό σηματοδότησης για το 2017
2.750 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 13-07-2020 Οδηγοί, Πεζοί
392
Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων (2017 Β)
14.128 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 13-07-2020
390
Προμήθεια χριστουγεννιάτικων δέντρων
8.132 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 13-07-2020
387
Αναλώσιμα για φωτοτυπικά και συναφή μηχανήματα (2017)
10.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 13-07-2020
385
Υλικά ψύξης - θέρμανσης κτιρίων πολιτισμού (2017)
744 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 13-07-2020
384
Πινακίδες σήμανσης
2.327 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 13-07-2020
378
Βιβλίο 'Αιγάλεω 1944 –1984, τα χρόνια της αθωότητας'
1.049 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 13-07-2020
377
Αναλώσιμα για τις ανάγκες των αθλητικών τμημάτων
639 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 13-07-2020 Αθλούμενοι, Παιδιά
375
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο
3.720 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
374
Προμήθεια πλυντηρίου για παιδικό σταθμό
590 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
372
Προμήθεια ταινιών/ribbon cassette
93 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 13-07-2020
370
Προμήθεια χημικού υλικού για την πλύση κάδων
9.978 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-11-2017 13-07-2020
369
Δημιουργία και εγκατάσταση μιας ειδικής διεπαφής (web service)
3.100 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 13-07-2020 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
368
Εγκατάσταση ρολού στην γκαραζόπορτα του Δημαρχείου
1.054 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα
339
Τοποθέτηση δερματίνης σε καθίσματα αθλητικού χώρου
11.997 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 12-09-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα
333
Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των Δημοτικών Πολιτιστικών χώρων του Δήμου
3.719 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-07-2017 13-07-2020
330
Προμήθεια εξοπλισμού ηλιοπροστασίας για τους χώρους των σχολών χορού
694 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
329
Προμήθεια υλικών για τη κατασκευή προστατευτικού κιγκλιδώματος σε κτίριο του τμήματος Πολιτισμού
1.366 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
328
Τοποθέτηση τζαμιών σε κτίρια του Τμήματος Πολιτισμού
391 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 13-07-2020
326
Πινακίδες σήμανσης (2017)
8.184 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 05-09-2017 13-07-2020
323
Προμήθεια συσκευών φαξ για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
645 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 05-09-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα
322
Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου
24.009 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
316
Αντικατάσταση παλαιών και τοποθέτηση νέων παγκακιών σε πλατείες και παιδικές χαρές.
19.375 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-07-2017 13-07-2020
312
Προμήθεια θερμικού ρολού εκτύπωσης για το ΚΕΠ του Δήμου (2017)
298 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-07-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
311
Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών
Έναρξη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 03-04-2017 13-07-2020 Μαθητές
302
Προμήθεια τροχαίου μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, όπως και για την ενίσχυση της Δημοτικής Συγκοινωνίας
516.361 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 25-07-2017 13-07-2020
301
Αναλώσιμα υλικών εκτυπώσεων
57.704 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
299
Προμήθεια ηλεκτρικής κουζίνας για παιδικό σταθμό
4.211 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-07-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
294
Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών
Έναρξη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 06-04-2017 13-07-2020 Μαθητές
290
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος
1.600 € Σε εξέλιξη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 23-01-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές
289
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
24.800 € Σε εξέλιξη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 29-12-2016 13-07-2020 Μαθητές
287
Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης (2017)
44.694 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
285
Προμήθεια φρέσκου γάλακτος (2017 - 2018)
132.650 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 24-01-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
284
Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (2017)
14.814 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 13-07-2020
278
Προμήθεια εξαρτημάτων εκτυπωτή για τη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
64 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 20-06-2017 13-07-2020
276
Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των Προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας
30.141 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 13-07-2020 Αλλοδαποί, ΑμεΑ, Εθελοντές, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
275
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
14.161 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 13-07-2020
271
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (2017 - 2018)
173.818 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 13-07-2020 Αλλοδαποί, Άνεργοι, Γονείς, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά, Πολύτεκνοι
269
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (2017)
31.671 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 13-07-2020
267
Προμήθεια πλακών πεζοδρομίων - κρασπέδων κλπ
41.627 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 13-07-2020
265
Προμήθεια λογισμικού στα πλαίσια διαχείρισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων
23.312 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 25-10-2016 13-07-2020 Αλλοδαποί, ΑμεΑ, Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
264
Υλικά συντήρησης και επισκευής χώρων του Δήμου
13.102 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 26-07-2016 13-07-2020 Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
260
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το 2016
6.021 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 28-12-2016 13-07-2020
259
Προμήθεια οχήματος
33.728 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 13-07-2020
254
Αναλώσιμα υλικών εκτυπώσεων
11.278 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
252
Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης (2016)
23.026 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 05-07-2016 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
251
Προμήθεια εορταστικού φωτισμού (2017)
10.909 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 13-07-2020
250
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων
4.958 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 13-07-2020
246
Μηχανήματα για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταδίου Σταύρος Μαυροθαλλασσίτης
33.564 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
245
Αναλώσιμα και εργαλεία
22.271 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 02-05-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
238
Εξοπλισμός φυσικοθεραπευτηρίου
6.462 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 13-07-2020
237
Φυτικό υλικό για τη συντήρηση υπάρχοντος πρασίνου του Δήμου (2017)
65.813 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 20-06-2017 13-07-2020
236
Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων
73.151 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 13-07-2020
217
Ανταλλακτικά για τροχαίο μηχανολογικό εξοπλισμό (2016 - 2017)
87.308 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 08-06-2016 13-07-2020
199
Προμήθεια χαλιών και ομπρελοθηκών
1.250 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
189
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών μηχανημάτων
111.336 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
188
Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου (2017)
51.878 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 02-05-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
187
Υλικά συντήρησης δικτύου αυτόματου ποτίσματος
34.977 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 20-12-2016 13-07-2020
186
Βιβλίο 'Ελεγκτικό συνέδριο και τοπική αυτοδιοίκηση'
44 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 13-06-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
185
Είδη καθαριότητας του Δήμου (2017)
43.892 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 05-07-2016 13-07-2020
184
Ανταλλακτικά για επισκευή μηχανημάτων (2017)
24.750 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 13-07-2020
178
Αναλώσιμα υλικά Εικαστικών Εργαστηρίων (2017)
4.394 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
174
Φυτικό υλικό για συντήρηση και ανανέωση πρασίνου του Δήμου
44.964 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 14-12-2016 13-07-2020 Αθλούμενοι, Παιδιά, Πεζοί
172
Υδραυλικό αναβατόριο για ΑμΕΑ
7.119 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 22-12-2016 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΑμεΑ
165
Όργανα άθλησης και αναλώσιμα αθλητικών εγκαταστάσεων
11.346 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 13-07-2020 Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
149
Λογισμικό διαχείρισης νομικών υποθέσεων
6.394 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 13-07-2020
140
Προμήθεια φρέσκου γάλακτος (2016 - 2017)
16.088 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 10-01-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
77
Επαναληπτικές εκλογές -ενημέρωση και δημοσίευση προκήρυξης και αποτελεσμάτων
808 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα
69
Είδη σημαιοστολισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (2017)
463 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 13-07-2020
61
Τηλεφωνικές συσκευές υπηρεσιών Δήμου
1.674 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 04-04-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
58
Εγκατάσταση υλικού τηλεφωνικού κέντρου
682 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω Δημοτ. υπάλληλοι
57
Μηχάνημα για το τμήμα Κεραμικής
496 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
56
Μονάδα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
980 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
53
Κάλυμμα για το Δημοτικό κολυμβητήριο
7.638 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
50
Προμήθεια λουκέτων, αλυσίδων και κλειδαριών
870 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
49
Βιβλίο "Το Μπαρουτάδικο του Αιγάλεω στο Χώρο και στον Χρόνο"
1.749 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 13-07-2020 Μαθητές, Παιδιά
40
Είδη μαγειρείου και εστίασης
2.960 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 02-05-2017 13-07-2020 Μαθητές, Παιδιά
38
Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας
367 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
37
Προμήθεια παιδαγωγικών - εκπαιδευτικών παιχνιδιών
1.999 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 13-07-2020 Μαθητές, Παιδιά
36
Υλικά για τη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου (2017)
18.463 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 04-04-2017 13-07-2020
35
Αναλώσιμα Δημοτικού Σταδίου (2017)
7.641 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 13-07-2020 Αθλούμενοι
34
Προμήθεια υλικών σκίασης, κάλυψης και εδαφοκάλυψης για τη συντήρηση του χώρου πρασίνου του Άλσους (2017)
22.490 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω
32
Προμήθεια βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη (2017)
1.632 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
31
Προμήθεια μουσικού εξοπλισμού (2017)
1.952 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 04-04-2017 13-07-2020
30
Προμήθεια 2 ράδιο-cd
248 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
28
Πινακίδες σήμανσης (2017)
4.315 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 13-07-2020
27
Υλικά μεταλλικών κατασκευών για το 2017
14.710 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
23
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - μηχανήματα
24.774 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
22
Υλικά θέρμανσης κτιρίων
3.969 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 02-05-2017 13-07-2020
21
Εγκατάσταση κλιματιστικών σε παιδικούς σταθμούς
2.720 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
20
Σκούπα, φυσητήρας και διαγραμμιστικό μηχάνημα για στάδιο
7.341 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 13-07-2020 Αθλούμενοι, Παιδιά
19
Είδη συσκευασίας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Συσσίτιο
7.868 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 04-04-2017 13-07-2020 Άνεργοι, Οικον. ασθενείς, Πολύτεκνοι
16
Υλικά για μονάδα καταγραφής κλειστού κυκλώματος
260 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
15
Ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων
23.303 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω
11
Υλικά συντήρησης και επισκευής χώρων του Δήμου
18.630 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 13-07-2020 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
10
Υλικά για παιδικούς σταθμούς (2017)
5.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 13-07-2020 Μαθητές, Παιδιά
9
Εξοπλισμός Δημοτικού Κολυμβητηρίου
1.862 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
8
Υλικά για τη συντήρηση δαπέδων νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών και αθλητικών εγκαταστάσεων
12.275 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 13-07-2020 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
7
Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων (2017 Α)
5.456 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 24-01-2017 13-07-2020
4
Προμήθεια θερμοπομπών
500 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι