Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Μελέτες"
( Δράσεις: 6 - Συνολικά: 100.064€ )
Excel
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
438
Τεχνικός έλεγχος πυλώνων φωτισμού των γηπέδων του Δήμου
60.000 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 20-03-2018 Αθλούμενοι
240
Μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας κτιρίου
918 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
183
Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων
9.656 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
175
Δασική μελέτη διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου
2.480 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Πεζοί
169
Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων – υλοποίηση εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
17.712 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές
5
Αποτύπωση δένδρων στον οικιστικό ιστό του Δήμου Αιγάλεω
9.300 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 16-05-2017 20-03-2018