Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Μελέτες"
( Δράσεις: 7 - Συνολικά: 117.586€ )
Excel
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
565
Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης του Δήμου Αιγάλεω για τη συμμόρφωση των λειτουργιών και διαδικασιών του με βάση το νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 (GDPR) για τα προσωπικά δεδομένα
20.522 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2018 22-03-2018 14-12-2018
438
Τεχνικός έλεγχος πυλώνων φωτισμού των γηπέδων του Δήμου
57.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 14-12-2018 Αθλούμενοι
240
Μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας κτιρίου
918 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
183
Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων
9.656 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
175
Δασική μελέτη διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου
2.480 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Πεζοί
169
Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων – υλοποίηση εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
17.712 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές
5
Αποτύπωση δένδρων στον οικιστικό ιστό του Δήμου Αιγάλεω
9.300 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 16-05-2017 14-12-2018