Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Μελέτες"
( Δράσεις: 11 - Συνολικά: 301.492€ )
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
907
Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Ελαιώνα
74.400 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2019 01-04-2019 13-07-2020 Οδηγοί
866
Σύνταξη μελετών για τη μείωση της απόστασης της υπό πολεοδόμησης περιοχής Γιούλα από το Γ Νεκροταφείο
8.553 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2019 25-02-2019 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα
865
Ολοκλήρωση Μελετών Πράξης Εφαρμογής Ελαιώνα
31.365 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2019 25-02-2019 13-07-2020
830
Μελέτες και τεύχη δημοπράτησης για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου «Γιάννης Ρίτσος»
69.589 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2018 02-10-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα
565
Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης του Δήμου Αιγάλεω για τη συμμόρφωση των λειτουργιών και διαδικασιών του με βάση το νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 (GDPR) για τα προσωπικά δεδομένα
20.522 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2018 22-03-2018 13-07-2020
438
Τεχνικός έλεγχος πυλώνων φωτισμού των γηπέδων του Δήμου
57.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 13-07-2020 Αθλούμενοι
240
Μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας κτιρίου
918 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
183
Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων
9.656 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
175
Δασική μελέτη διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου
2.480 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Πεζοί
169
Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων – υλοποίηση εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
17.712 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές
5
Αποτύπωση δένδρων στον οικιστικό ιστό του Δήμου Αιγάλεω
9.300 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 16-05-2017 13-07-2020