Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Συντηρήσεις-επισκευές"
( Δράσεις: 173 - Συνολικά: 2.643.465€ )
Excel
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
475
Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή οδικού δικτύου
1.800.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 27-12-2017 20-03-2018 Οδηγοί
471
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.488 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 20-03-2018
470
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.285 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 20-03-2018
469
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.247 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 20-03-2018
468
Επισκευή οχημάτων Δήμου
3.028 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 20-03-2018
467
Επισκευή οχήματος Δήμου
558 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 20-03-2018
465
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.240 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 20-03-2018
463
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.030 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 20-03-2018
462
Επισκευή οχήματος Δήμου
769 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 20-03-2018
461
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.166 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 20-03-2018
460
Επισκευή οχημάτων Δήμων
2.091 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 20-03-2018
459
Επισκευή οχημάτων Δήμων
1.513 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 20-03-2018
458
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.294 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 20-03-2018
454
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.577 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 20-03-2018
453
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.054 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 20-03-2018
449
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.559 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 20-03-2018
448
Επισκευή οχήματος Δήμου
608 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 20-03-2018
447
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.771 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 20-03-2018
446
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.804 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 20-03-2018
445
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.098 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 20-03-2018
439
Επισκευή φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης
50.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή ΣΑΤΑ 2017 07-11-2017 20-03-2018
436
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.839 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 20-03-2018
434
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.010 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 20-03-2018
433
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.774 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 20-03-2018
431
Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού δημοτικού κολυμβητηρίου
3.997 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
430
Επισκευή οχημάτων Δήμου
3.075 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 20-03-2018
429
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.717 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 20-03-2018
427
Επισκευή οχήματος Δήμου
5.028 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 20-03-2018
426
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.096 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 20-03-2018
425
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.546 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 20-03-2018
420
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.085 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 20-03-2018
418
Επισκευή ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών
980 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 17-10-2017 20-03-2018 Μαθητές, Παιδιά
415
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.306 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 20-03-2018
413
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.960 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 20-03-2018
412
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.814 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 20-03-2018
411
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.592 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 20-03-2018
406
Επισκευή οχήματος Δήμου
806 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 20-03-2018
404
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.352 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 20-03-2018
401
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.029 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 20-03-2018
400
Επισκευή οχήματος Δήμου
719 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 20-03-2018
399
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.538 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 20-03-2018
398
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.579 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 20-03-2018
395
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.538 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 20-03-2018
389
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.538 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 20-03-2018
388
Συντήρηση αντλιών, αντλιοστασίων και αντλιών πυρόσβεσης
14.850 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 20-03-2018
382
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.089 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 20-03-2018
381
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.592 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 20-03-2018
376
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.935 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 20-03-2018
373
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.091 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 20-03-2018
371
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.239 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 20-03-2018
361
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 20-03-2018
360
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.442 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 20-03-2018
359
Επισκευή οχημάτων Δήμου
918 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 20-03-2018
358
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.319 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 20-03-2018
357
Επισκευή οχήματος Δήμου
570 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 20-03-2018
356
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.984 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 20-03-2018
355
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.371 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 20-03-2018
354
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.757 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 20-03-2018
349
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.601 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 20-03-2018
348
Επισκευή οχήματος Δήμου
609 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 20-03-2018
347
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.551 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 20-03-2018
346
Επισκευή οχημάτων Δήμου
760 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 20-03-2018
345
Επισκευή οχημάτων Δήμου
3.488 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 20-03-2018
344
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.578 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 20-03-2018
343
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.066 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 20-03-2018
342
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.847 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 20-03-2018
337
Επισκευή οχήματος Δήμου
914 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 20-03-2018
336
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
3.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 15-09-2017 20-03-2018
321
Επισκευές στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου
21.927 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα
320
Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών
14.880 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 20-03-2018
307
Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων
52.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 11-10-2016 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα
297
Επισκευή οχήματος Δήμου
496 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 13-06-2017 20-03-2018
296
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών δημοτικών κτιρίων
21.696 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 20-03-2018 Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
295
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.551 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 18-07-2017 20-03-2018
282
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.281 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 20-03-2018
281
Επισκευή οχημάτων Δήμου
434 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 20-03-2018
280
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.668 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 20-03-2018
277
Επισκευή οχημάτων Δήμου
530 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 20-03-2018
270
Συντήρηση - καθαρισμός κολυμβητηρίου
68.806 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
266
Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
84.660 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα
262
Συντήρηση - καθαρισμός κολυμβητηρίου
2.900 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
256
Συντήρηση, επισκευή και διαγράμμιση ελαστικοσυνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
4.328 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 27-09-2016 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
249
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών δημοτικών κτιρίων
48.179 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 20-03-2018 Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
248
Συντήρηση πυροσβεστήρων
5.300 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 20-03-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
239
Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού
90.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 20-03-2018
232
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.492 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 20-03-2018
230
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.742 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 20-03-2018
229
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.093 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 20-03-2018
228
Επισκευή οχήματος Δήμου
267 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 20-03-2018
226
Επισκευή οχήματος Δήμου
486 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 20-03-2018
225
Επισκευή οχήματος Δήμου
707 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 20-03-2018
219
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.606 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 20-03-2018
218
Επισκευή οχημάτων Δήμου
502 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 20-03-2018
213
Επισκευή οχήματος Δήμου
719 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 20-03-2018
212
Επισκευή οχήματος Δήμου
273 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 20-03-2018
211
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.232 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 20-03-2018
182
Συντήρηση - καθαρισμός κολυμβητηρίου
14.902 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 16-02-2016 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
155
Επισκευή οχήματος Δήμου
217 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 20-03-2018
154
Επισκευή οχήματος Δήμου
359 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 20-03-2018
153
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.044 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 13-06-2017 20-03-2018
150
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.418 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 20-03-2018
148
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.472 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 20-03-2018
147
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.744 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 20-03-2018
143
Επισκευή συστήματος προτεραιότητας ΚΕΠ
174 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-03-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
139
Επισκευή οχήματος Δήμου
831 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 20-03-2018
138
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.703 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 20-03-2018
137
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.869 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 20-03-2018
136
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.455 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 20-03-2018
135
Επισκευή οχήματος Δήμου
682 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 17-03-2017 20-03-2018
134
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 20-03-2018
133
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.137 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 20-03-2018
132
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.379 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 20-03-2018
130
Επισκευή οχήματος Δήμου
980 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 20-03-2018
129
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.550 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 20-03-2018
128
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.666 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 20-03-2018
127
Επισκευή οχήματος Δήμου
558 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 20-03-2018
126
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.568 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 20-03-2018
125
Επισκευή οχήματος Δήμου
6.498 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 20-03-2018
124
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.864 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 20-03-2018
123
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.554 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 20-03-2018
122
Επισκευή οχήματος Δήμου
590 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 20-03-2018
121
Επισκευή οχήματος Δήμου
397 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 04-04-2017 20-03-2018
120
Επισκευή οχήματος Δήμου
446 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 20-03-2018
119
Επισκευή οχημάτων Δήμου
647 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 20-03-2018
118
Επισκευή οχήματος Δήμου
521 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 20-03-2018
116
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.778 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 20-03-2018
115
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.831 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 20-03-2018
114
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.047 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 20-03-2018
113
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.257 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 20-03-2018
112
Επισκευή οχήματος Δήμου
868 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 20-03-2018
111
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.240 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 20-03-2018
110
Επισκευή οχήματος Δήμου
529 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 20-03-2018
108
Επισκευή οχήματος Δήμου
688 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 20-03-2018
107
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.215 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 20-03-2018
106
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.679 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 20-03-2018
105
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.817 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 20-03-2018
104
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.084 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 20-03-2018
103
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.738 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 20-03-2018
102
Επισκευή οχήματος Δήμου
719 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 20-03-2018
101
Επισκευή οχήματος Δήμου
177 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 20-03-2018
100
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.745 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 20-03-2018
99
Επισκευή οχήματος Δήμου
596 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 20-03-2018
98
Επισκευή οχήματος Δήμου
930 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 20-03-2018
97
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.555 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 20-03-2018
96
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.839 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 20-03-2018
95
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.376 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 20-03-2018
94
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.878 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 20-03-2018
93
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.964 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 20-03-2018
89
Συντήρηση ανελκυστήρων
4.580 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-01-2017 20-03-2018 ΑμεΑ, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι
88
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.940 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 20-03-2018
87
Επισκευή οχήματος Δήμου
558 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 20-03-2018
86
Επισκευή οχημάτων Δήμου
698 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 20-03-2018
85
Επισκευή οχήματος Δήμου
7.113 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 20-03-2018
84
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.689 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 20-03-2018
83
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.567 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 20-03-2018
82
Επισκευή οχημάτων Δήμου
279 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 20-03-2018
81
Επισκευή οχημάτων Δήμου
499 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 20-03-2018
80
Επισκευή οχήματος Δήμου
215 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 20-03-2018
79
Επισκευή οχήματος Δήμου
471 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 20-03-2018
73
Αντικατάσταση σπασμένου τζαμιού
122 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
68
Ανταλλακτικά φωτοτυπικών μηχανημάτων
17.092 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 20-03-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
67
Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
3.460 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Παιδιά
66
Αναβάθμιση συσκευής Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου
124 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
52
Σύστημα προτεραιότητας στο ΚΕΠ του Δήμου
459 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
51
Καθαρισμός οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
5.999 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 20-03-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
44
Καθαρισμός και ρύθμιση των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης των σχολείων και των κτιρίων του Δήμου
13.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-01-2017 20-03-2018 Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Παιδιά
41
Συντήρηση οπτικοακουστικών συστημάτων
649 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
39
Επισκευή και συντήρηση για παγκάκια
18.953 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 20-03-2018
18
Αναβάθμιση πέδησης σε παλαιά οχήματα του Δήμου
12.202 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 20-03-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
17
Συντήρηση των κλιματιστικών των δημοτικών κτιρίων
11.347 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 20-03-2018
14
Εργασίες καθαρισμού κτιρίων
1.609 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 20-03-2018 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
13
Συντήρηση των κεντρικών κλιματιστικών συστημάτων των κτιρίων του Δήμου
4.427 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 20-03-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
12
Συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού
3.186 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 20-03-2018