Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Συντηρήσεις-επισκευές"
( Δράσεις: 391 - Συνολικά: 2.535.070€ )
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
929
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.327 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 28-03-2019 13-07-2020
921
Συντήρηση αντλιών, αντλιοστασίων και αντλιών πυρόσβεσης (2019)
24.552 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 05-04-2019 13-07-2020
920
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.885 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 05-04-2019 13-07-2020
919
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.793 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 05-04-2019 13-07-2020
918
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.834 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 05-04-2019 13-07-2020
917
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.742 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 05-04-2019 13-07-2020
916
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.673 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 05-04-2019 13-07-2020
915
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.112 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 05-04-2019 13-07-2020
914
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.017 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 05-04-2019 13-07-2020
913
Επισκευή οχήματος Δήμου
694 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 05-04-2019 13-07-2020
912
Επισκευή οχημάτων Δήμου
595 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 05-04-2019 13-07-2020
911
Επισκευή οχήματος Δήμου
157 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 05-04-2019 13-07-2020
910
Επισκευή οχήματος Δήμου
180 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 05-04-2019 13-07-2020
908
Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών (2019)
24.800 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 02-04-2019 13-07-2020
905
Επισκευή οχήματος Δήμου
967 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 27-03-2019 13-07-2020
904
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.897 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 28-03-2019 13-07-2020
903
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.347 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 28-03-2019 13-07-2020
902
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.862 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 28-03-2019 13-07-2020
901
Επισκευή οχήματος Δήμου
567 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 28-03-2019 13-07-2020
900
Επισκευή οχήματος Δήμου
453 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 28-03-2019 13-07-2020
899
Επισκευή οχήματος Δήμου
186 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 28-03-2019 13-07-2020
879
Συντήρηση των καυστήρων και καθαρισμός των λεβήτων των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (2019)
15.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 19-02-2019 13-07-2020
878
Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δημαρχείου και σχολικών συγκροτημάτων (2019)
7.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 19-02-2019 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Παιδιά
876
Συντήρηση και επισκευή ψυγείου βιτρίνας
273 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 18-02-2019 13-07-2020
869
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.015 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 20-02-2019 13-07-2020
868
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.389 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 20-02-2019 13-07-2020
864
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.690 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 22-02-2019 13-07-2020
862
Επισκευή οχήματος Δήμου
219 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 22-02-2019 13-07-2020
861
Επισκευή οχήματος Δήμου
546 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 22-02-2019 13-07-2020
859
Επισκευή οχήματος Δήμου
843 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 22-02-2019 13-07-2020
858
Επισκευή οχήματος Δήμου
607 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 22-02-2019 13-07-2020
857
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.386 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 22-02-2019 13-07-2020
856
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.397 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 20-02-2019 13-07-2020
855
Επισκευή οχήματος Δήμου
641 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 20-02-2019 13-07-2020
854
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.933 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 20-02-2019 13-07-2020
853
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.692 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 20-02-2019 13-07-2020
852
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.600 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 20-02-2019 13-07-2020
850
Συντήρηση - καθαρισμός κολυμβητηρίου (2019)
68.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 26-02-2019 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
845
Συντήρηση των κεντρικών μονάδων ψύξης - θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου (2019)
6.400 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 25-02-2019 13-07-2020
844
Συντήρηση των κλιματιστικών των δημοτικών κτιρίων (2019)
13.200 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 22-02-2019 13-07-2020
843
Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου για το 2019
10.440 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 19-02-2019 13-07-2020 ΑμεΑ, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι
821
Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού δημοτικού κολυμβητηρίου (2018- 2019)
7.918 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 09-11-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
820
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.311 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-12-2018 13-07-2020
816
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.202 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-12-2018 13-07-2020
815
Επισκευή οχημάτων Δήμου
489 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-12-2018 13-07-2020
814
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.686 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-12-2018 13-07-2020
813
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.377 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-12-2018 13-07-2020
812
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.396 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-12-2018 13-07-2020
810
Επισκευή οχημάτων Δήμου
3.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 13-07-2020
806
Επισκευή οχημάτων Δήμου
300 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-12-2018 13-07-2020
805
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.760 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-12-2018 13-07-2020
804
Επισκευή οχημάτων Δήμου
310 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-12-2018 13-07-2020
803
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.916 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 14-12-2018 13-07-2020
802
Επισκευή οχήματος Δήμου
898 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-12-2018 13-07-2020
799
Επισκευή οχήματος Δήμου
867 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 07-12-2018 13-07-2020
798
Επισκευή οχήματος Δήμου
992 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 07-12-2018 13-07-2020
796
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.287 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 07-12-2018 13-07-2020
795
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.889 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 07-12-2018 13-07-2020
794
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.821 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 07-12-2018 13-07-2020
793
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.834 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 07-12-2018 13-07-2020
792
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.672 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-12-2018 13-07-2020
791
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.826 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 07-12-2018 13-07-2020
790
Συντήρηση οπτικοακουστικών συστημάτων στο Δημοτικό Γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης»
1.390 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 01-11-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα
786
Επισκευή οχήματος Δήμου
707 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 30-11-2018 13-07-2020
785
Επισκευή οχήματος Δήμου
384 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 30-11-2018 13-07-2020
784
Επισκευή οχήματος Δήμου
291 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 30-11-2018 13-07-2020
783
Επισκευή οχημάτων Δήμου
880 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 30-11-2018 13-07-2020
782
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.607 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 13-07-2020
781
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.058 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 30-11-2018 13-07-2020
780
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.992 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 13-07-2020
779
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.819 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 13-07-2020
778
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.525 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 13-07-2020
777
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.941 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 13-07-2020
776
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.108 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 13-07-2020
775
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.700 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 30-11-2018 13-07-2020
774
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.472 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 13-07-2020
773
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.725 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 13-07-2020
772
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.983 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 13-07-2020
771
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.674 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 13-07-2020
770
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.910 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 13-07-2020
769
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.726 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 13-07-2020
764
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.075 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 13-07-2020
763
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.922 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 13-07-2020
762
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.153 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 13-07-2020
755
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.481 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-11-2018 13-07-2020
752
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.252 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 13-07-2020
751
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.274 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 13-07-2020
750
Επισκευή οχήματος Δήμου
320 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-11-2018 13-07-2020
749
Επισκευή οχήματος Δήμου
570 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-11-2018 13-07-2020
748
Επισκευή οχήματος Δήμου
471 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 13-07-2020
729
Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος γυμναστικής στο Δημοτικό Γυμναστήριο
273 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 11-10-2018 13-07-2020 Αθλούμενοι
720
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.995 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 13-07-2020
719
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.004 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 13-07-2020
718
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.082 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 13-07-2020
717
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.736 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 13-07-2020
716
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.565 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 13-07-2020
715
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.087 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 13-07-2020
714
Επισκευή οχήματος Δήμου
515 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 13-07-2020
713
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.249 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 13-07-2020
712
Επισκευή οχήματος Δήμου
626 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 13-07-2020
711
Επισκευή οχήματος Δήμου
298 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 13-07-2020
710
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.870 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 13-07-2020
709
Επισκευή οχήματος Δήμου
787 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 13-07-2020
705
Επισκευή οχήματος Δήμου
7.074 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 13-07-2020
704
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.538 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 13-07-2020
700
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.048 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 13-07-2020
699
Επισκευή οχημάτων Δήμου
779 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 13-07-2020
698
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.488 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 13-07-2020
697
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.278 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 13-07-2020
696
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.412 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 13-07-2020
695
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.965 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 13-07-2020
694
Επισκευή οχήματος Δήμου
211 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή EaSI - PROGRES, Ίδιοι πόροι 2018 05-10-2018 13-07-2020
693
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.329 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 13-07-2020
692
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.155 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 05-10-2018 13-07-2020
687
Επισκευή οχημάτων Δήμου
890 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 13-07-2020
686
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.499 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 13-07-2020
685
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.184 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-09-2018 13-07-2020
684
Επισκευή οχήματος Δήμου
484 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 13-07-2020
683
Επισκευή οχήματος Δήμου
806 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 13-07-2020
682
Επισκευή οχήματος Δήμου
906 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 13-07-2020
681
Επισκευή οχήματος Δήμου
6.248 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 13-07-2020
680
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.575 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 13-07-2020
679
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.178 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 13-07-2020
678
Επισκευή οχήματος Δήμου
281 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 13-07-2020
677
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.753 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 13-07-2020
670
Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επέκταση του αυτόματου ποτίσματος για τις ανάγκες άρδευσης του πρασίνου του Δήμου
7.163 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 30-07-2018 13-07-2020
660
Επισκευή οχήματος Δήμου
541 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 13-07-2020
659
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.507 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 13-07-2020
658
Επισκευή οχήματος Δήμου
9.676 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 19-07-2018 13-07-2020
657
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.954 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 13-07-2020
656
Επισκευή οχήματος Δήμου
583 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 13-07-2020
655
Επισκευή οχήματος Δήμου
465 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 19-07-2018 13-07-2020
654
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.066 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-07-2018 13-07-2020
653
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.538 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 13-07-2020
652
Επισκευή οχημάτων Δήμου
856 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 13-07-2020
651
Επισκευή οχήματος Δήμου
7.447 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 13-07-2020
650
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.166 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 13-07-2020
649
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.282 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 13-07-2020
648
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.069 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 13-07-2020
647
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.061 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 13-07-2020
646
Προμήθεια υλικών για την συντήρηση των μηχανοστασίων και λεβητοστασίων του κολυμβητηρίου και του κλειστού γυμναστηρίου
16.120 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 09-07-2018 13-07-2020 Αθλούμενοι
644
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.892 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 13-07-2020
643
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.306 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 13-07-2020
635
Καθαρισμός και συντήρηση ταπήτων δημοτικών γηπέδων
14.117 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα, Άλσος Αιγάλεω Αθλούμενοι
634
Επισκευή οχήματος Δήμου
924 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-06-2018 13-07-2020
633
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.011 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 13-07-2020
631
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.092 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 13-07-2020
630
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.587 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 13-07-2020
629
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.612 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 13-07-2020
628
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.467 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-06-2018 13-07-2020
627
Επισκευή οχημάτων Δήμου
939 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 13-07-2020
626
Επισκευή οχήματος Δήμου
834 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 13-07-2020
625
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.339 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 13-07-2020
624
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.259 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-06-2018 13-07-2020
623
Επισκευή οχημάτων Δήμου
446 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 13-07-2020
622
Επισκευή οχήματος Δήμου
900 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 13-07-2020
621
Επισκευή οχήματος Δήμου
341 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 13-07-2020
620
Συντήρηση αντλιών, αντλιοστασίων και αντλιών πυρόσβεσης (2018)
24.367 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-06-2018 13-07-2020
619
Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών (2018)
14.880 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-06-2018 13-07-2020
611
Επισκευή ασφαλτοστρώσεων στο οδικό δίκτυο του Δήμου
155.635 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 13-07-2020 Οδηγοί
605
Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και προμήθεια υλικών (2018)
303.733 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-03-2018 13-07-2020
602
Επισκευή οχημάτων Δήμου
918 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 13-07-2020
601
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.094 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 13-07-2020
596
Αντικατάσταση σπασμένου τζαμιού σε κτίριο κοινωνικών υπηρεσιών
556 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-03-2018 13-07-2020
591
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.630 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 13-07-2020
590
Επισκευή οχήματος Δήμου
840 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 13-07-2020
589
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.455 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 13-07-2020
588
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.009 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 13-07-2020
587
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.778 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 13-07-2020
586
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.477 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 13-07-2020
585
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.306 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 13-07-2020
576
Επισκευή οχημάτων Δήμου
3.054 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 13-07-2020
575
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.932 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 13-07-2020
572
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.528 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 13-07-2020
569
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.010 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 13-07-2020
568
Επισκευή οχήματος Δήμου
347 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 13-07-2020
567
Συντήρηση πυροσβεστήρων σε κτίρια και οχήματα του Δήμου για το 2018
17.450 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 02-05-2018 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
566
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών σε παιδικούς σταθμούς
1.903 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 02-05-2018 13-07-2020 Παιδιά
564
Συντήρηση των κεντρικών κλιματιστικών συστημάτων των κτιρίων του Δήμου (2018)
3.571 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-03-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
562
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών δημοτικών κτιρίων και προμήθεια υλικών (2018)
18.337 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή 2018 09-03-2018 13-07-2020 Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
560
Συντήρηση - καθαρισμός κολυμβητηρίου (2018)
48.857 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-02-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
550
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.796 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-04-2018 13-07-2020
543
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.795 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-03-2018 13-07-2020
537
Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή των καμινιών του εργαστηρίου κεραμικής
583 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-03-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
535
Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων υπηρεσιών του Δήμου
15.832 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 13-07-2020
534
Καθαρισμός οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (2018)
5.900 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
531
Επισκευή οχήματος Δήμου
521 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-03-2018 13-07-2020
530
Επισκευή οχήματος Δήμου
682 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 13-07-2020
529
Επισκευή οχήματος Δήμου
539 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-04-2018 13-07-2020
528
Επισκευή οχήματος Δήμου
474 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 13-07-2020
526
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.955 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 13-07-2020
525
Επισκευή οχήματος Δήμου
381 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 13-07-2020
524
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.470 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 13-07-2020
519
Καθαρισμός και ρύθμιση των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης των σχολείων και των κτιρίων του Δήμου (2018)
13.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-02-2018 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Παιδιά
518
Επισκευή οχήματος Δήμου
10.555 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-04-2018 13-07-2020
517
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.314 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-03-2018 13-07-2020
516
Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δημαρχείου και σχολικών συγκροτημάτων (2018)
3.584 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-02-2018 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Παιδιά
515
Επισκευή οχημάτων Δήμου
806 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 13-07-2020
514
Επισκευή οχημάτων Δήμου
949 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 13-07-2020
512
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.083 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 13-07-2020
509
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.389 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 13-07-2020
507
Συντήρηση των κλιματιστικών των δημοτικών κτιρίων (2018)
9.403 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-02-2018 13-07-2020
506
Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου για το 2018
7.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-02-2018 13-07-2020 ΑμεΑ, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι
504
Επισκευή οχημάτων Δήμου
5.369 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-03-2018 13-07-2020
503
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.302 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-03-2018 13-07-2020
502
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.447 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-04-2018 13-07-2020
501
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.034 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-04-2018 13-07-2020
500
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.406 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 13-07-2020
499
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.391 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 13-07-2020
498
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.822 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 13-07-2020
497
Επισκευή οχήματος Δήμου
900 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 13-07-2020
496
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.692 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 13-07-2020
495
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.331 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 13-07-2020
494
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.488 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 13-07-2020
492
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.055 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 13-07-2020
491
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.488 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 13-07-2020
490
Επισκευή οχήματος Δήμου
558 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 13-07-2020
489
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.208 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 13-07-2020
485
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.163 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 13-07-2020
484
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
4.881 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 15-05-2018 13-07-2020
482
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.461 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 13-07-2020
481
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.585 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 13-07-2020
480
Επισκευή καλύμματος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου
694 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-02-2018 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα
475
Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή οδικού δικτύου
593.307 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 27-12-2017 13-07-2020 Οδηγοί
470
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.285 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 13-07-2020
469
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.247 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 13-07-2020
468
Επισκευή οχημάτων Δήμου
3.028 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 13-07-2020
465
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.240 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 13-07-2020
463
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.030 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 13-07-2020
462
Επισκευή οχήματος Δήμου
769 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 13-07-2020
461
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.166 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 13-07-2020
460
Επισκευή οχημάτων Δήμων
2.091 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 13-07-2020
459
Επισκευή οχημάτων Δήμων
1.513 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 13-07-2020
458
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.294 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 13-07-2020
454
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.577 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 13-07-2020
453
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.054 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 13-07-2020
449
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.559 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 13-07-2020
448
Επισκευή οχήματος Δήμου
608 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 13-07-2020
447
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.771 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 13-07-2020
446
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.804 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 13-07-2020
445
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.098 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 13-07-2020
439
Επισκευή φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης
23.991 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή ΣΑΤΑ 2017 07-11-2017 13-07-2020
436
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.839 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 13-07-2020
434
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.010 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 13-07-2020
433
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.774 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 13-07-2020
431
Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού δημοτικού κολυμβητηρίου (2017)
3.997 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
430
Επισκευή οχημάτων Δήμου
3.075 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 13-07-2020
429
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.717 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 13-07-2020
427
Επισκευή οχήματος Δήμου
5.028 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 13-07-2020
426
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.096 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 13-07-2020
425
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.546 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 13-07-2020
420
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.085 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 13-07-2020
418
Επισκευή ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών
980 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 17-10-2017 13-07-2020 Μαθητές, Παιδιά
415
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.306 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 13-07-2020
413
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.960 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 13-07-2020
412
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.814 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 13-07-2020
411
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.592 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 13-07-2020
406
Επισκευή οχήματος Δήμου
806 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 13-07-2020
404
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.352 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 13-07-2020
401
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.029 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 13-07-2020
400
Επισκευή οχήματος Δήμου
719 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 13-07-2020
399
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.538 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 13-07-2020
398
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.579 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 13-07-2020
395
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.538 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 13-07-2020
389
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.538 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 13-07-2020
388
Συντήρηση αντλιών, αντλιοστασίων και αντλιών πυρόσβεσης (2017 - 2018)
14.850 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 13-07-2020
382
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.089 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 13-07-2020
381
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.592 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 13-07-2020
376
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.935 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 13-07-2020
371
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.239 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 13-07-2020
361
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 13-07-2020
360
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.442 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 13-07-2020
359
Επισκευή οχημάτων Δήμου
918 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 13-07-2020
358
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.319 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 13-07-2020
357
Επισκευή οχήματος Δήμου
570 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 13-07-2020
356
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.984 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 13-07-2020
355
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.371 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 13-07-2020
354
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.757 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 13-07-2020
349
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.601 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 13-07-2020
348
Επισκευή οχήματος Δήμου
609 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 13-07-2020
347
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.551 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 13-07-2020
346
Επισκευή οχημάτων Δήμου
760 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 13-07-2020
345
Επισκευή οχημάτων Δήμου
3.488 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 13-07-2020
344
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.578 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 13-07-2020
343
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.066 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 13-07-2020
342
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.847 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 13-07-2020
337
Επισκευή οχήματος Δήμου
914 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 13-07-2020
336
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
3.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 15-09-2017 13-07-2020
321
Επισκευές στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου
21.927 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα
320
Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών (2017)
14.880 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 13-07-2020
307
Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων περιοχής Ιεράπολης, Αγίου Κωνσταντίνου, Νταμαράκια, Κάτω Αιγάλεω και Μίνωος
52.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 11-10-2016 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα
297
Επισκευή οχήματος Δήμου
496 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 13-06-2017 13-07-2020
296
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών δημοτικών κτιρίων (2017)
24.643 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 13-07-2020 Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
295
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.551 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 18-07-2017 13-07-2020
282
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.281 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 13-07-2020
281
Επισκευή οχημάτων Δήμου
434 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 13-07-2020
280
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.668 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 13-07-2020
277
Επισκευή οχημάτων Δήμου
530 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 13-07-2020
270
Συντήρηση - καθαρισμός κολυμβητηρίου (2017)
68.806 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
266
Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων περιοχής μεταξύ Λεωφόρου Κηφισού, Λεωφόρου Αθηνών, Λεωφόρου Θηβών και Πέτρου Ράλλη
82.707 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα
256
Συντήρηση, επισκευή και διαγράμμιση ελαστικοσυνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
4.328 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 27-09-2016 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
249
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών δημοτικών κτιρίων
48.179 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 13-07-2020 Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
248
Συντήρηση πυροσβεστήρων σε κτίρια του Δήμου για το 2017
5.300 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
232
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.492 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 13-07-2020
230
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.742 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 13-07-2020
229
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.093 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 13-07-2020
228
Επισκευή οχήματος Δήμου
267 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 13-07-2020
226
Επισκευή οχήματος Δήμου
486 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 13-07-2020
225
Επισκευή οχήματος Δήμου
707 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 13-07-2020
219
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.606 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 13-07-2020
218
Επισκευή οχημάτων Δήμου
502 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 13-07-2020
213
Επισκευή οχήματος Δήμου
719 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 13-07-2020
212
Επισκευή οχήματος Δήμου
273 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 13-07-2020
211
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.232 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 13-07-2020
182
Συντήρηση - καθαρισμός κολυμβητηρίου (2016)
14.902 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 16-02-2016 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
155
Επισκευή οχήματος Δήμου
217 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 13-07-2020
154
Επισκευή οχήματος Δήμου
359 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 13-07-2020
153
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.044 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 13-06-2017 13-07-2020
150
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.418 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 13-07-2020
148
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.472 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 13-07-2020
147
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.744 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 13-07-2020
143
Επισκευή συστήματος προτεραιότητας ΚΕΠ
174 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-03-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
139
Επισκευή οχήματος Δήμου
831 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 13-07-2020
138
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.703 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 13-07-2020
137
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.869 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 13-07-2020
136
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.455 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 13-07-2020
135
Επισκευή οχήματος Δήμου
682 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 17-03-2017 13-07-2020
134
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 13-07-2020
133
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.137 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 13-07-2020
132
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.379 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 13-07-2020
130
Επισκευή οχήματος Δήμου
980 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 13-07-2020
129
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.550 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 13-07-2020
128
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.666 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 13-07-2020
127
Επισκευή οχήματος Δήμου
558 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 13-07-2020
126
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.568 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 13-07-2020
125
Επισκευή οχήματος Δήμου
6.498 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 13-07-2020
124
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.864 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 13-07-2020
123
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.554 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 13-07-2020
122
Επισκευή οχήματος Δήμου
590 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 13-07-2020
121
Επισκευή οχήματος Δήμου
397 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 04-04-2017 13-07-2020
120
Επισκευή οχήματος Δήμου
446 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 13-07-2020
119
Επισκευή οχημάτων Δήμου
647 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 13-07-2020
118
Επισκευή οχήματος Δήμου
521 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 13-07-2020
116
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.778 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 13-07-2020
115
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.831 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 13-07-2020
114
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.047 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 13-07-2020
113
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.257 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 13-07-2020
112
Επισκευή οχήματος Δήμου
868 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 13-07-2020
111
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.240 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 13-07-2020
110
Επισκευή οχήματος Δήμου
529 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 13-07-2020
108
Επισκευή οχήματος Δήμου
688 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 13-07-2020
107
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.215 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 13-07-2020
106
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.679 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 13-07-2020
105
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.817 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 13-07-2020
104
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.084 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 13-07-2020
103
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.738 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 13-07-2020
102
Επισκευή οχήματος Δήμου
719 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 13-07-2020
101
Επισκευή οχήματος Δήμου
177 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 13-07-2020
100
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.745 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 13-07-2020
99
Επισκευή οχήματος Δήμου
596 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 13-07-2020
98
Επισκευή οχήματος Δήμου
930 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 13-07-2020
97
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.555 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 13-07-2020
96
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.839 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 13-07-2020
95
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.376 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 13-07-2020
94
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.878 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 13-07-2020
93
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.964 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 13-07-2020
89
Συντήρηση ανελκυστήρων
4.580 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-01-2017 13-07-2020 ΑμεΑ, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι
88
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.940 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 13-07-2020
87
Επισκευή οχήματος Δήμου
558 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 13-07-2020
86
Επισκευή οχημάτων Δήμου
698 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 13-07-2020
85
Επισκευή οχήματος Δήμου
7.113 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 13-07-2020
84
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.689 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 13-07-2020
83
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.567 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 13-07-2020
82
Επισκευή οχημάτων Δήμου
279 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 13-07-2020
81
Επισκευή οχημάτων Δήμου
499 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 13-07-2020
80
Επισκευή οχήματος Δήμου
215 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 13-07-2020
79
Επισκευή οχήματος Δήμου
471 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 13-07-2020
73
Αντικατάσταση σπασμένου τζαμιού στο Πνευματικό Κέντρο “Γ. Ρίτσος”
122 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
68
Ανταλλακτικά φωτοτυπικών μηχανημάτων
17.092 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
67
Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δημαρχείου και σχολικών συγκροτημάτων (2017)
3.460 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Παιδιά
66
Αναβάθμιση συσκευής Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου
124 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
52
Συντήρηση συστήματος προτεραιότητας στο ΚΕΠ του Δήμου (2017)
459 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
51
Καθαρισμός οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (2017)
5.999 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
44
Καθαρισμός και ρύθμιση των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης των σχολείων και των κτιρίων του Δήμου (2017)
13.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-01-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Παιδιά
41
Συντήρηση οπτικοακουστικών συστημάτων
649 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
39
Επισκευή και συντήρηση για παγκάκια (2017)
18.953 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 13-07-2020
18
Αναβάθμιση πέδησης σε παλαιά οχήματα του Δήμου
12.202 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 13-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
17
Συντήρηση των κλιματιστικών των δημοτικών κτιρίων (2017)
11.347 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 13-07-2020
14
Εργασίες καθαρισμού κτιρίων
1.609 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 13-07-2020 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
13
Συντήρηση των κεντρικών κλιματιστικών συστημάτων των κτιρίων του Δήμου (2017)
4.327 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 13-07-2020 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
12
Συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού
3.186 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 13-07-2020