Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Συντηρήσεις-επισκευές"
( Δράσεις: 329 - Συνολικά: 2.062.924€ )
Excel
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
786
Επισκευή οχήματος Δήμου
707 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 30-11-2018 14-12-2018
785
Επισκευή οχήματος Δήμου
384 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 30-11-2018 14-12-2018
784
Επισκευή οχήματος Δήμου
291 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 30-11-2018 14-12-2018
783
Επισκευή οχημάτων Δήμου
880 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 30-11-2018 14-12-2018
782
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.607 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 14-12-2018
781
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.058 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 30-11-2018 14-12-2018
780
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.992 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 14-12-2018
779
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.819 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 14-12-2018
778
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.525 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 14-12-2018
777
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.941 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 14-12-2018
776
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.108 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 14-12-2018
775
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.700 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 30-11-2018 14-12-2018
774
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.472 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 14-12-2018
773
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.725 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 14-12-2018
772
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.983 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 14-12-2018
771
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.674 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 14-12-2018
770
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.910 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 14-12-2018
769
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.726 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 14-12-2018
764
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.075 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 14-12-2018
763
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.922 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 14-12-2018
762
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.153 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 14-12-2018
755
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.481 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-11-2018 14-12-2018
752
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.252 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 14-12-2018
751
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.274 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 14-12-2018
750
Επισκευή οχήματος Δήμου
320 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-11-2018 14-12-2018
749
Επισκευή οχήματος Δήμου
570 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-11-2018 14-12-2018
748
Επισκευή οχήματος Δήμου
471 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 14-12-2018
729
Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος γυμναστικής στο Δημοτικό Γυμναστήριο
273 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 11-10-2018 14-12-2018 Αθλούμενοι
720
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.995 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 14-12-2018
719
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.004 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 14-12-2018
718
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.082 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 14-12-2018
717
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.736 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 14-12-2018
716
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.565 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 14-12-2018
715
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.087 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 14-12-2018
714
Επισκευή οχήματος Δήμου
515 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 14-12-2018
713
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.249 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 14-12-2018
712
Επισκευή οχήματος Δήμου
626 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 14-12-2018
711
Επισκευή οχήματος Δήμου
298 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 14-12-2018
710
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.870 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 14-12-2018
709
Επισκευή οχήματος Δήμου
787 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 14-12-2018
705
Επισκευή οχήματος Δήμου
7.074 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 14-12-2018
704
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.538 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 14-12-2018
700
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.048 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 14-12-2018
699
Επισκευή οχημάτων Δήμου
779 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 14-12-2018
698
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.488 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 14-12-2018
697
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.278 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 14-12-2018
696
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.412 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 14-12-2018
695
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.965 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 14-12-2018
694
Επισκευή οχήματος Δήμου
211 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή EaSI - PROGRES, Ίδιοι πόροι 2018 05-10-2018 14-12-2018
693
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.329 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-10-2018 14-12-2018
692
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.155 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 05-10-2018 14-12-2018
687
Επισκευή οχημάτων Δήμου
890 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 14-12-2018
686
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.499 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 14-12-2018
685
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.184 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-09-2018 14-12-2018
684
Επισκευή οχήματος Δήμου
484 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 14-12-2018
683
Επισκευή οχήματος Δήμου
806 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 14-12-2018
682
Επισκευή οχήματος Δήμου
906 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 14-12-2018
681
Επισκευή οχήματος Δήμου
6.248 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 14-12-2018
680
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.575 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 14-12-2018
679
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.178 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 14-12-2018
678
Επισκευή οχήματος Δήμου
281 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 14-12-2018
677
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.753 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 14-12-2018
670
Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επέκταση του αυτόματου ποτίσματος για τις ανάγκες άρδευσης του πρασίνου του Δήμου
7.163 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 30-07-2018 14-12-2018
660
Επισκευή οχήματος Δήμου
541 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 14-12-2018
659
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.507 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 14-12-2018
658
Επισκευή οχήματος Δήμου
9.676 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 19-07-2018 14-12-2018
657
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.954 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 14-12-2018
656
Επισκευή οχήματος Δήμου
583 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 14-12-2018
655
Επισκευή οχήματος Δήμου
465 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 19-07-2018 14-12-2018
654
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.066 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-07-2018 14-12-2018
653
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.538 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 14-12-2018
652
Επισκευή οχημάτων Δήμου
856 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 14-12-2018
651
Επισκευή οχήματος Δήμου
7.447 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 14-12-2018
650
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.166 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 14-12-2018
649
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.282 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 14-12-2018
648
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.069 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 14-12-2018
647
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.061 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 14-12-2018
646
Προμήθεια υλικών για την συντήρηση των μηχανοστασίων και λεβητοστασίων του κολυμβητηρίου και του κλειστού γυμναστηρίου
16.120 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 09-07-2018 14-12-2018 Αθλούμενοι
644
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.892 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 14-12-2018
643
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.306 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 14-12-2018
635
Καθαρισμός και συντήρηση ταπήτων δημοτικών γηπέδων
14.117 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα, Άλσος Αιγάλεω Αθλούμενοι
634
Επισκευή οχήματος Δήμου
924 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-06-2018 14-12-2018
633
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.011 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 14-12-2018
631
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.092 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 14-12-2018
630
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.587 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 14-12-2018
629
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.612 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 14-12-2018
628
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.467 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-06-2018 14-12-2018
627
Επισκευή οχημάτων Δήμου
939 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 14-12-2018
626
Επισκευή οχήματος Δήμου
834 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 14-12-2018
625
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.339 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 14-12-2018
624
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.259 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-06-2018 14-12-2018
623
Επισκευή οχημάτων Δήμου
446 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 14-12-2018
622
Επισκευή οχήματος Δήμου
900 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 14-12-2018
621
Επισκευή οχήματος Δήμου
341 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 14-12-2018
620
Συντήρηση αντλιών, αντλιοστασίων και αντλιών πυρόσβεσης (2018)
24.367 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-06-2018 14-12-2018
619
Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών (2018)
14.880 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-06-2018 14-12-2018
611
Επισκευή ασφαλτοστρώσεων στο οδικό δίκτυο του Δήμου
155.635 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 14-12-2018 Οδηγοί
605
Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και προμήθεια υλικών (2018)
15.816 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-03-2018 14-12-2018
602
Επισκευή οχημάτων Δήμου
918 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 14-12-2018
601
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.094 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 14-12-2018
596
Αντικατάσταση σπασμένου τζαμιού σε κτίριο κοινωνικών υπηρεσιών
556 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-03-2018 14-12-2018
591
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.630 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 14-12-2018
590
Επισκευή οχήματος Δήμου
840 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 14-12-2018
589
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.455 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 14-12-2018
588
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.009 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 14-12-2018
587
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.778 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 14-12-2018
586
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.477 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 14-12-2018
585
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.306 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 14-12-2018
576
Επισκευή οχημάτων Δήμου
3.054 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 14-12-2018
575
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.932 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 14-12-2018
572
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.528 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 14-12-2018
569
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.010 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 14-12-2018
568
Επισκευή οχήματος Δήμου
347 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 14-12-2018
567
Συντήρηση πυροσβεστήρων σε κτίρια και οχήματα του Δήμου για το 2018
17.450 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 02-05-2018 14-12-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
566
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών σε παιδικούς σταθμούς
955 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 02-05-2018 14-12-2018 Παιδιά
564
Συντήρηση των κεντρικών κλιματιστικών συστημάτων των κτιρίων του Δήμου (2018)
3.571 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-03-2018 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
562
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών δημοτικών κτιρίων και προμήθεια υλικών (2018)
18.337 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή 2018 09-03-2018 14-12-2018 Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
560
Συντήρηση - καθαρισμός κολυμβητηρίου (2018)
48.857 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-02-2018 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
550
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.796 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-04-2018 14-12-2018
543
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.795 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-03-2018 14-12-2018
537
Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή των καμινιών του εργαστηρίου κεραμικής
583 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-03-2018 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
535
Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων υπηρεσιών του Δήμου
15.832 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 14-12-2018
534
Καθαρισμός οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (2018)
5.900 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 14-12-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
531
Επισκευή οχήματος Δήμου
521 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-03-2018 14-12-2018
530
Επισκευή οχήματος Δήμου
682 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 14-12-2018
529
Επισκευή οχήματος Δήμου
539 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-04-2018 14-12-2018
528
Επισκευή οχήματος Δήμου
474 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 14-12-2018
526
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.955 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 14-12-2018
525
Επισκευή οχήματος Δήμου
381 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 14-12-2018
524
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.470 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 14-12-2018
519
Καθαρισμός και ρύθμιση των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης των σχολείων και των κτιρίων του Δήμου (2018)
13.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-02-2018 14-12-2018 Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Παιδιά
518
Επισκευή οχήματος Δήμου
10.555 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-04-2018 14-12-2018
517
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.314 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-03-2018 14-12-2018
516
Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δημαρχείου και σχολικών συγκροτημάτων (2018)
3.584 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-02-2018 14-12-2018 Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Παιδιά
515
Επισκευή οχημάτων Δήμου
806 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 14-12-2018
514
Επισκευή οχημάτων Δήμου
949 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 14-12-2018
512
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.083 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 14-12-2018
509
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.389 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 14-12-2018
507
Συντήρηση των κλιματιστικών των δημοτικών κτιρίων (2018)
11.400 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-02-2018 14-12-2018
506
Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου για το 2018
7.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-02-2018 14-12-2018 ΑμεΑ, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι
504
Επισκευή οχημάτων Δήμου
5.369 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-03-2018 14-12-2018
503
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.302 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-03-2018 14-12-2018
502
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.447 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-04-2018 14-12-2018
501
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.034 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-04-2018 14-12-2018
500
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.406 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 14-12-2018
499
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.391 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 14-12-2018
498
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.822 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 14-12-2018
497
Επισκευή οχήματος Δήμου
900 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 14-12-2018
496
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.692 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 14-12-2018
495
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.331 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 14-12-2018
494
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.488 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 14-12-2018
492
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.055 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 14-12-2018
491
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.488 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 14-12-2018
490
Επισκευή οχήματος Δήμου
558 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 14-12-2018
489
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.208 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 14-12-2018
485
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.163 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 14-12-2018
484
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
4.881 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 15-05-2018 14-12-2018
482
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.461 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 14-12-2018
481
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.585 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 14-12-2018
480
Επισκευή καλύμματος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου
694 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-02-2018 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα
475
Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή οδικού δικτύου
593.307 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 27-12-2017 14-12-2018 Οδηγοί
470
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.285 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 14-12-2018
469
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.247 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 14-12-2018
468
Επισκευή οχημάτων Δήμου
3.028 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 14-12-2018
465
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.240 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 14-12-2018
463
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.030 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 14-12-2018
462
Επισκευή οχήματος Δήμου
769 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 14-12-2018
461
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.166 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 14-12-2018
460
Επισκευή οχημάτων Δήμων
2.091 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 14-12-2018
459
Επισκευή οχημάτων Δήμων
1.513 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 14-12-2018
458
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.294 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 14-12-2018
454
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.577 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 14-12-2018
453
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.054 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 14-12-2018
449
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.559 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 14-12-2018
448
Επισκευή οχήματος Δήμου
608 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 14-12-2018
447
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.771 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 14-12-2018
446
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.804 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 14-12-2018
445
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.098 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 14-12-2018
439
Επισκευή φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης
23.991 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή ΣΑΤΑ 2017 07-11-2017 14-12-2018
436
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.839 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 14-12-2018
434
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.010 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 14-12-2018
433
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.774 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 14-12-2018
431
Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού δημοτικού κολυμβητηρίου
3.997 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
430
Επισκευή οχημάτων Δήμου
3.075 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 14-12-2018
429
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.717 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 14-12-2018
427
Επισκευή οχήματος Δήμου
5.028 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 14-12-2018
426
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.096 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 14-12-2018
425
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.546 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 14-12-2018
420
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.085 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 14-12-2018
418
Επισκευή ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών
980 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 17-10-2017 14-12-2018 Μαθητές, Παιδιά
415
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.306 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 14-12-2018
413
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.960 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 14-12-2018
412
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.814 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 14-12-2018
411
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.592 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 14-12-2018
406
Επισκευή οχήματος Δήμου
806 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 14-12-2018
404
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.352 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 14-12-2018
401
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.029 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 14-12-2018
400
Επισκευή οχήματος Δήμου
719 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 14-12-2018
399
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.538 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 14-12-2018
398
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.579 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 14-12-2018
395
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.538 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 14-12-2018
389
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.538 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 14-12-2018
388
Συντήρηση αντλιών, αντλιοστασίων και αντλιών πυρόσβεσης (2017 - 2018)
14.850 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 14-12-2018
382
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.089 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 14-12-2018
381
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.592 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 14-12-2018
376
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.935 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 14-12-2018
371
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.239 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 14-12-2018
361
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 14-12-2018
360
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.442 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 14-12-2018
359
Επισκευή οχημάτων Δήμου
918 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 14-12-2018
358
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.319 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 14-12-2018
357
Επισκευή οχήματος Δήμου
570 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 14-12-2018
356
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.984 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 14-12-2018
355
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.371 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 14-12-2018
354
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.757 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 14-12-2018
349
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.601 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 14-12-2018
348
Επισκευή οχήματος Δήμου
609 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 14-12-2018
347
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.551 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 14-12-2018
346
Επισκευή οχημάτων Δήμου
760 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 14-12-2018
345
Επισκευή οχημάτων Δήμου
3.488 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 14-12-2018
344
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.578 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 14-12-2018
343
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.066 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 14-12-2018
342
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.847 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 14-12-2018
337
Επισκευή οχήματος Δήμου
914 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 14-12-2018
336
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
3.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 15-09-2017 14-12-2018
321
Επισκευές στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου
21.927 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα
320
Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών (2017)
14.880 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 14-12-2018
307
Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων περιοχής Ιεράπολης, Αγίου Κωνσταντίνου, Νταμαράκια, Κάτω Αιγάλεω και Μίνωος
52.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 11-10-2016 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα
297
Επισκευή οχήματος Δήμου
496 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 13-06-2017 14-12-2018
296
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών δημοτικών κτιρίων (2017)
24.643 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 14-12-2018 Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
295
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.551 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 18-07-2017 14-12-2018
282
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.281 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 14-12-2018
281
Επισκευή οχημάτων Δήμου
434 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 14-12-2018
280
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.668 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 14-12-2018
277
Επισκευή οχημάτων Δήμου
530 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 14-12-2018
270
Συντήρηση - καθαρισμός κολυμβητηρίου (2017)
68.806 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
266
Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων περιοχής μεταξύ Λεωφόρου Κηφισού, Λεωφόρου Αθηνών, Λεωφόρου Θηβών και Πέτρου Ράλλη
77.454 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα
256
Συντήρηση, επισκευή και διαγράμμιση ελαστικοσυνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
4.328 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 27-09-2016 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
249
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών δημοτικών κτιρίων
48.179 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 14-12-2018 Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
248
Συντήρηση πυροσβεστήρων σε κτίρια του Δήμου για το 2017
5.300 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 14-12-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
239
Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού
90.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 14-12-2018
232
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.492 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 14-12-2018
230
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.742 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 14-12-2018
229
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.093 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 14-12-2018
228
Επισκευή οχήματος Δήμου
267 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 14-12-2018
226
Επισκευή οχήματος Δήμου
486 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 14-12-2018
225
Επισκευή οχήματος Δήμου
707 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 14-12-2018
219
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.606 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 14-12-2018
218
Επισκευή οχημάτων Δήμου
502 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 14-12-2018
213
Επισκευή οχήματος Δήμου
719 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 14-12-2018
212
Επισκευή οχήματος Δήμου
273 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 14-12-2018
211
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.232 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 14-12-2018
182
Συντήρηση - καθαρισμός κολυμβητηρίου (2016)
14.902 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 16-02-2016 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
155
Επισκευή οχήματος Δήμου
217 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 14-12-2018
154
Επισκευή οχήματος Δήμου
359 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 14-12-2018
153
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.044 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 13-06-2017 14-12-2018
150
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.418 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 14-12-2018
148
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.472 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 14-12-2018
147
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.744 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 14-12-2018
143
Επισκευή συστήματος προτεραιότητας ΚΕΠ
174 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-03-2017 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
139
Επισκευή οχήματος Δήμου
831 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 14-12-2018
138
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.703 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 14-12-2018
137
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.869 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 14-12-2018
136
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.455 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 14-12-2018
135
Επισκευή οχήματος Δήμου
682 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 17-03-2017 14-12-2018
134
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 14-12-2018
133
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.137 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 14-12-2018
132
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.379 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 14-12-2018
130
Επισκευή οχήματος Δήμου
980 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 14-12-2018
129
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.550 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 14-12-2018
128
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.666 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 14-12-2018
127
Επισκευή οχήματος Δήμου
558 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 14-12-2018
126
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.568 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 14-12-2018
125
Επισκευή οχήματος Δήμου
6.498 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 14-12-2018
124
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.864 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 14-12-2018
123
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.554 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 14-12-2018
122
Επισκευή οχήματος Δήμου
590 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 14-12-2018
121
Επισκευή οχήματος Δήμου
397 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 04-04-2017 14-12-2018
120
Επισκευή οχήματος Δήμου
446 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 14-12-2018
119
Επισκευή οχημάτων Δήμου
647 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 14-12-2018
118
Επισκευή οχήματος Δήμου
521 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 14-12-2018
116
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.778 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 14-12-2018
115
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.831 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 14-12-2018
114
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.047 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 14-12-2018
113
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.257 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 14-12-2018
112
Επισκευή οχήματος Δήμου
868 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 14-12-2018
111
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.240 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 14-12-2018
110
Επισκευή οχήματος Δήμου
529 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 14-12-2018
108
Επισκευή οχήματος Δήμου
688 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 14-12-2018
107
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.215 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 14-12-2018
106
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.679 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 14-12-2018
105
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.817 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 14-12-2018
104
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.084 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 14-12-2018
103
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.738 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 14-12-2018
102
Επισκευή οχήματος Δήμου
719 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 14-12-2018
101
Επισκευή οχήματος Δήμου
177 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 14-12-2018
100
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.745 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 14-12-2018
99
Επισκευή οχήματος Δήμου
596 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 14-12-2018
98
Επισκευή οχήματος Δήμου
930 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 14-12-2018
97
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.555 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 14-12-2018
96
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.839 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 14-12-2018
95
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.376 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 14-12-2018
94
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.878 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 14-12-2018
93
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.964 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 14-12-2018
89
Συντήρηση ανελκυστήρων
4.580 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-01-2017 14-12-2018 ΑμεΑ, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι
88
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.940 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 14-12-2018
87
Επισκευή οχήματος Δήμου
558 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 14-12-2018
86
Επισκευή οχημάτων Δήμου
698 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 14-12-2018
85
Επισκευή οχήματος Δήμου
7.113 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 14-12-2018
84
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.689 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 14-12-2018
83
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.567 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 14-12-2018
82
Επισκευή οχημάτων Δήμου
279 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 14-12-2018
81
Επισκευή οχημάτων Δήμου
499 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 14-12-2018
80
Επισκευή οχήματος Δήμου
215 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 14-12-2018
79
Επισκευή οχήματος Δήμου
471 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 14-12-2018
73
Αντικατάσταση σπασμένου τζαμιού στο Πνευματικό Κέντρο “Γ. Ρίτσος”
122 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
68
Ανταλλακτικά φωτοτυπικών μηχανημάτων
17.092 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 14-12-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
67
Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δημαρχείου και σχολικών συγκροτημάτων (2017)
3.460 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Παιδιά
66
Αναβάθμιση συσκευής Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου
124 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
52
Σύστημα προτεραιότητας στο ΚΕΠ του Δήμου
459 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
51
Καθαρισμός οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
5.999 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 14-12-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
44
Καθαρισμός και ρύθμιση των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης των σχολείων και των κτιρίων του Δήμου (2017)
13.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-01-2017 14-12-2018 Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Παιδιά
41
Συντήρηση οπτικοακουστικών συστημάτων
649 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
39
Επισκευή και συντήρηση για παγκάκια (2017)
18.953 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 14-12-2018
18
Αναβάθμιση πέδησης σε παλαιά οχήματα του Δήμου
12.202 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 14-12-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
17
Συντήρηση των κλιματιστικών των δημοτικών κτιρίων (2017)
11.347 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 14-12-2018
14
Εργασίες καθαρισμού κτιρίων
1.609 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 14-12-2018 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
13
Συντήρηση των κεντρικών κλιματιστικών συστημάτων των κτιρίων του Δήμου (2017)
4.327 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 14-12-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
12
Συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού
3.186 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 14-12-2018