Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Υπηρεσίες"
( Δράσεις: 65 - Συνολικά: 764.581€ )
Excel
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
477
Εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων απορριπτόμενων ελαστικών
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 11-01-2018 20-03-2018
476
Μαγνητοφώνηση Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
15.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-01-2017 20-03-2018
474
Συμμετοχή του Δήμου στο έργο με τίτλο «Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees (Q-SER)»
73.979 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2017 12-12-2017 20-03-2018 Άνεργοι, Επιχειρηματίες
472
Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων
105 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-12-2017 20-03-2018
455
Συγκέντρωση και ψηφιοποίηση σχεδίων και λοιπών στοιχείων των δημοτικών κτιρίων και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επεξεργασίας τους
23.529 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 20-03-2018
450
Έλεγχος από ορκωτό λογιστή του ισολογισμού οικονομικού έτους 2017
10.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 20-03-2018
444
Αποφράξεις δημοτικών και σχολικών κτιρίων του Δήμου για το έτος 2017
9.600 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 13-12-2017 20-03-2018
435
Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος έτους 2017
3.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 20-03-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
421
Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων
769 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 20-03-2018
419
Συντήρηση και αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος εξυπηρετητών (SERVERS) και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
12.400 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 20-03-2018
414
Έλεγχος ποιότητας νερών γεωτρήσεων και πηγαδιών του Δήμου
687 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 20-03-2018
409
Υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού προγράμματος των τμημάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού
651 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 20-03-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
407
Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
14.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 20-03-2018
391
Δημοσιότητα και δικτύωση για το έργο 'Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω'
12.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 31-10-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα
383
Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου
2.200 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 31-10-2017 20-03-2018 Παιδιά
379
Καθαρισμός κοινόχρηστων και ιδιόκτητων χώρων του Δήμου
9.598 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 20-03-2018
353
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υπαλλήλους του Δήμου
1.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 20-03-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
352
Καταπολέμηση πυτιοκάμπης στο Δήμο και στη Δημοτική κατασκήνωση Ραφήνας
7.636 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 20-03-2018 Μαθητές, Παιδιά
351
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υπαλλήλους του Δήμου
555 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 20-03-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
341
Υπηρεσίες παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου
12.062 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 20-03-2018 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
340
Συντήρηση εκτυπωτή σχεδίων (plotter)
1.662 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 12-09-2017 20-03-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
338
Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων πολιτών
8.060 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 20-03-2018
335
Ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου για την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων
24.552 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-09-2017 20-03-2018
324
Ενημέρωση πολιτών και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου
422 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 05-09-2017 20-03-2018
319
Κλάδεμα ψηλών δέντρων και δεντροστοιχιών οικιστικού ιστού
68.837 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 20-03-2018
318
Συντήρηση λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών
12.400 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-07-2017 20-03-2018
317
Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών
10.001 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-07-2017 20-03-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
314
Ενέργειες ωρίμανσης δράσεων διαχείρισης αποβλήτων
24.490 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία ΕΣΠΑ 2014-2020, Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 20-03-2018
313
Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία ΕΣΠΑ 2014-2020, Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 20-03-2018 Οικον. ασθενείς
303
Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων
6.014 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 20-03-2018
288
Μετατροπή σε ηλεκτρονική μορφή δύο στατικών μελετών κτιρίων
6.396 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 07-06-2016 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, Άλσος Αιγάλεω
286
Εγκατάσταση νέου server και παραμετροποίηση
12.300 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 03-08-2016 20-03-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
261
Καθαρισμός ξερών χόρτων σε χώρους του Δήμου
30.483 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 20-03-2018
258
Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας κατάρτισης και εποπτείας
10.980 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 20-03-2018
257
Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2016
3.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 20-03-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
253
Κοπή δέντρων
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-02-2017 20-03-2018
244
Εργασίες πυροπροστασίας
13.043 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 20-03-2018
243
Εκτυπώσεις για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
23 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
231
Τοποθέτηση τέντας κολυμβητηρίου
1.555 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-07-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
210
Λογισμικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης
868 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 04-07-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
208
Μίσθωση λεωφορείου
16.368 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 17-01-2017 20-03-2018 Επιβάτες ΜΜΜ
207
Κοπή δένδρων
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 31-05-2017 20-03-2018
181
Κλάδεμα δέντρων σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς
73.974 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-12-2016 20-03-2018 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
179
Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας
480 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
177
Καθαρισμός ξερών χόρτων σε χώρους του Δήμου
1.511 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-09-2016 20-03-2018
176
Καταπολέμηση πυτιοκάμπης στο Δήμο και στη Δημοτική κατασκήνωση Ραφήνας
7.774 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 11-11-2016 20-03-2018 Μαθητές, Παιδιά
170
Μεταφόρτωση και επεξεργασία στερεών αποβλήτων
45.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 20-03-2018
152
Δημοσίευση αποφάσεων Δημάρχου
456 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 20-03-2018
151
Εργασίες ταπήτων για Δημοτικά γήπεδα
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
141
Οπτικοποίηση και διαφάνεια των δράσεων του Δήμου
19.716 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 20-06-2017 20-03-2018
72
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Youth Guarantee (Three steps to finding a job)» - VS/2016/0105
30.168 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Εθνικοί Πόροι, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2017 28-02-2017 20-03-2018 Άνεργοι, Γονείς, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
71
Έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων
1.278 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 20-03-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
70
Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
10.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 20-03-2018
65
Μαγνητοφώνηση Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
15.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 17-01-2017 20-03-2018
64
Βιβλιοδέτηση πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου
4.966 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 20-03-2018
60
Πολιτιστικές - εκπαιδευτικές δράσεις
2.976 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω Μαθητές, Παιδιά
55
Θεατρική διδασκαλία
8.680 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 13-06-2017 20-03-2018
54
Κάλυψη εκδηλώσεων
12.424 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 24-01-2017 20-03-2018
47
Τοποθέτηση τέντας κολυμβητηρίου
2.969 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
45
Συντήρηση λογισμικού
1.996 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 20-03-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
43
Άντληση και μεταφορά λυμάτων
4.398 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 20-03-2018
29
Τεχνικός έλεγχος οχημάτων του Δήμου
5.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 20-03-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
26
Καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής των όμβριων υδάτων
23.808 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 04-04-2017 20-03-2018
24
Ρυμούλκηση ακινητοποιημένων οχημάτων
5.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 20-03-2018
3
Ανάλυση νερού κολυμβητικών δεξαμενών
2.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 20-03-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά