Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Υπηρεσίες"
( Δράσεις: 127 - Συνολικά: 1.893.970€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
70
Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (2017)
10.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 17-09-2021
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
909
Καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής των όμβριων υδάτων για το 2019
24.800 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 03-04-2019 17-09-2021
906
Διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβάλλοντος
3.944 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 29-03-2019 17-09-2021
890
Υποστήριξη και συντήρηση του λογισμικού προγράμματος των τμημάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου (2019)
880 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 07-03-2019 17-09-2021
889
Ανανέωση του λογισμικού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης openΑΒΕΚΤ 5,5.
1.240 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 04-03-2019 17-09-2021 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
885
Μεταφόρτωση απορριμμάτων για το 2019
8.428 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 01-03-2019 17-09-2021
884
Μίσθωση οχημάτων για μεταφορά κατοίκων για θαλάσσια μπάνια, περιπάτους, εκπαιδευτικές εκδρομές κλπ. για το 2019
24.738 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 07-03-2019 17-09-2021 Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
881
Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων σε κτίρια, εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και οχήματα του Δήμου (2019)
19.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 01-03-2019 17-09-2021
880
Εργασίες πυροπροστασίας στα Άλση - Πάρκα του Δήμου (2019)
74.270 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 22-02-2019 17-09-2021
877
Κάλυψη εκδηλώσεων για το 2019
24.346 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 19-02-2019 17-09-2021
872
Κλάδεμα ψηλών δέντρων και δεντροστοιχιών οικιστικού ιστού (2019)
74.394 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 20-02-2019 17-09-2021
867
Κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων (2019)
20.500 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 20-02-2019 17-09-2021
851
Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων (2019)
24.800 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 25-02-2019 17-09-2021
848
Συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε σεμινάριο
260 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 18-02-2019 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
841
Έλεγχος ποιότητας νερών και τροφίμων
3.996 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 08-02-2019 17-09-2021
839
Μαγνητοφώνηση Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (2019)
15.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 03-01-2019 17-09-2021
837
Δημοσίευση της συνοπτικής κατάστασης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του οικονομικού έτους 2019
104 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 17-01-2019 17-09-2021
835
Κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων (κατεπείγουσα δράση)
23.066 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 27-11-2018 17-09-2021
831
Υποστήριξη και συντήρηση του λογισμικού προγράμματος «ODEON» των τμημάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου (2018)
651 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 09-10-2018 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
822
Υπηρεσίες υποστήριξης στο συντονισμό και παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Horizon 2020» με τίτλο «5G ESSENCE»
23.808 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 17-09-2021
809
Συντήρηση λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών για τα έτη 2018-2019
14.990 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 30-11-2018 17-09-2021
807
Αποφράξεις δημοτικών και σχολικών κτιρίων του Δήμου για το έτος 2018
9.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 07-11-2018 17-09-2021
797
Χαρακτηρισμός του Δήμου ως Μαρτυρικός
2.232 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 06-12-2018 17-09-2021
768
Διοργάνωση παράστασης από τη θεατρική ομάδα «Ονειροβάτες» στις 02 Δεκεμβρίου 2018
316 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 17-09-2021
765
Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων πολιτών (2018)
8.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 02-11-2018 17-09-2021
743
Κάλυψη εκδηλώσεων για το 2018 (Β)
4.623 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 22-10-2018 17-09-2021
741
Υπηρεσίες υποστήριξης και συντονισμού για την προετοιμασία υποβολής προτάσεων Έναρξης Έργων σε δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 26-10-2018 17-09-2021
739
Οπτικοποίηση και διαφάνεια των δράσεων του Δήμου (2018)
9.920 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 09-10-2018 17-09-2021
737
Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (2018 - 2019)
10.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 25-09-2018 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
728
Συντήρηση, αποκατάσταση και εξειδικευμένος καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων υψηλής προσπελασιμότητας κοινού και κτιρίων
12.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 02-08-2018 17-09-2021
727
Καταπολέμηση πυτιοκάμπης στο Δήμο και στη Δημοτική κατασκήνωση Ραφήνας (2018 - 2019)
18.352 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 07-09-2018 17-09-2021 Μαθητές, Παιδιά
726
Ζωντανή - διαδικτυακή παρουσίαση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με θέμα η επόμενη μέρα της κατάργησης του προληπτικού ελέγχου
112 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 05-11-2018 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
725
Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάρια
16.920 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία 2018 16-10-2018 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
724
Καθαρισμός ιδιόκτητων χώρων τρίτων
4.762 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 18-09-2018 17-09-2021
723
Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος έτους 2018
3.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
722
Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων 2017
769 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 29-10-2018 17-09-2021
702
Έλεγχος από ορκωτό λογιστή του ισολογισμού οικονομικού έτους 2018
9.920 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 16-10-2018 17-09-2021
672
Πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου
446 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 16-07-2018 17-09-2021 Παιδιά
661
Αναβάθμιση διαδικτυακού κόμβου και ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου πρόσβασης του Δήμου
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 18-07-2018 17-09-2021
645
Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για το έργο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω» με ΟΠΣ (MIS) 5001708
22.258 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία ΕΤΠΑ, Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 17-09-2021
618
Φύλαξη εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου από φθορές, πυρκαγιές και παραβατικές ενέργειες
97.762 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 19-06-2018 17-09-2021 Δ.Ε. Αιγάλεω 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα, Άλσος Αιγάλεω
617
Υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το έργο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω»
11.780 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2018 25-06-2018 17-09-2021 Οικον. ασθενείς
615
Συντήρηση και υποστήριξη Προγράμματος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας
7.254 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 28-06-2018 17-09-2021
613
Καθαρισμός ξερών χόρτων σε χώρους του Δήμου (2018)
44.042 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 02-05-2018 17-09-2021
609
Αποκατάσταση τμήματος γλυπτού της Εθνικής Αντιστάσεως στην Πλατεία 29ης Σεπτεμβρίου
15.165 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 29-05-2018 17-09-2021 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
607
Προβολή και δημοσιότητα για τα έργα Q-SER, 5G Essence, Βιοαπόβλητα (ΟΠΣ 5001708)
18.414 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 15-05-2018 17-09-2021
603
Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (2018 - 2019)
49.997 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 20-04-2018 17-09-2021
600
Καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής των όμβριων υδάτων για το 2018
24.056 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι, Περιφερειακό πρόγραμμα 2018 15-05-2018 17-09-2021
599
Εργασίες πυροπροστασίας στα Άλση - Πάρκα του Δήμου (2018)
21.108 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 24-04-2018 17-09-2021
573
Συντήρηση λογισμικού παιδικών σταθμών για το έτος 2018
2.244 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 15-05-2018 17-09-2021
571
Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε ημερίδα
112 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
559
Άντληση και μεταφορά λυμάτων για το 2018
5.729 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 27-02-2018 17-09-2021
558
Αποψίλωση υπολειμμάτων κορμών ριζών στα πεζοδρόμια και χώρους πρασίνου του Δήμου
5.351 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 24-04-2018 17-09-2021
555
Υποστήριξη στο συντονισμό και παρακολούθηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Qualitative services at local level for emigrants and refugees (Q-SER)»
13.871 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2018 08-05-2018 17-09-2021
554
Μίσθωση οχημάτων για μεταφορά κατοίκων για θαλάσσια μπάνια, περιπάτους, εκπαιδευτικές εκδρομές για το 2018
23.241 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 19-04-2018 17-09-2021 Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
553
Τεχνικός έλεγχος οχημάτων του Δήμου (2018)
3.627 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 20-03-2018 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
551
Ανάλυση υδάτων κολυμβητικών δεξαμενών για το 2018
1.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 27-02-2018 17-09-2021 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
548
Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε ημερίδα
245 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 06-02-2018 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
546
Έλεγχος και πιστοποίηση των ανυψωτικών μηχανημάτων και οχημάτων για σήμανση CE (2018).
2.056 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
542
Μίσθωση οχήματος με αρπάγη για αποκομιδή φυτικών υπολειμμάτων
24.602 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 13-03-2018 17-09-2021
533
Μεταφόρτωση και επεξεργασία στερεών αποβλήτων για το 2018
44.085 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 17-09-2021
521
Ρυμούλκηση ακινητοποιημένων οχημάτων για το 2018
4.055 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 17-09-2021
513
Θεατρική διδασκαλία για τα μέλη της θεατρικής ομάδας του Δήμου (2018)
12.276 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 06-03-2018 17-09-2021
508
Κάλυψη εκδηλώσεων για το 2018 (Α)
19.364 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 13-02-2018 17-09-2021
477
Εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων απορριπτόμενων ελαστικών
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 11-01-2018 17-09-2021
476
Μαγνητοφώνηση Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (2018)
15.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 09-01-2018 17-09-2021
474
Συμμετοχή του Δήμου στο έργο με τίτλο «Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees (Q-SER)»
184.947 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2017 12-12-2017 17-09-2021 Άνεργοι, Επιχειρηματίες
472
Δημοσίευση της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018
104 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-12-2017 17-09-2021
455
Συγκέντρωση και ψηφιοποίηση σχεδίων και λοιπών στοιχείων των δημοτικών κτιρίων και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επεξεργασίας τους
20.107 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 17-09-2021
450
Έλεγχος από ορκωτό λογιστή του ισολογισμού οικονομικού έτους 2017
9.920 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 17-09-2021
444
Αποφράξεις δημοτικών και σχολικών κτιρίων του Δήμου για το έτος 2017
9.600 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 13-12-2017 17-09-2021
435
Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος έτους 2017
3.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
421
Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2016
769 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 17-09-2021
419
Συντήρηση και αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος εξυπηρετητών (SERVERS) και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
12.400 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 17-09-2021
414
Έλεγχος ποιότητας νερών γεωτρήσεων και πηγαδιών του Δήμου
687 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 17-09-2021
409
Υποστήριξη και συντήρηση του λογισμικού προγράμματος «ODEON» των τμημάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου (2017)
651 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
407
Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (2017)
14.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 17-09-2021
391
Δημοσιότητα και δικτύωση για το έργο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω»
5.927 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 31-10-2017 17-09-2021 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα
379
Καθαρισμός κοινόχρηστων και ιδιόκτητων χώρων του Δήμου
9.598 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 17-09-2021
353
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υπαλλήλους του Δήμου
1.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
352
Καταπολέμηση πυτιοκάμπης στο Δήμο και στη Δημοτική κατασκήνωση Ραφήνας (2017 - 2018)
7.636 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 17-09-2021 Μαθητές, Παιδιά
351
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υπαλλήλους του Δήμου
555 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
341
Υπηρεσίες παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου (Πολυετής δράση)
24.556 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 17-09-2021 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
340
Συντήρηση εκτυπωτή σχεδίων (plotter)
1.662 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 12-09-2017 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
338
Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων πολιτών (2017)
8.060 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 17-09-2021
335
Ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου για την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων
24.552 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-09-2017 17-09-2021
324
Ενημέρωση πολιτών και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου
422 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 05-09-2017 17-09-2021
319
Κλάδεμα ψηλών δέντρων και δεντροστοιχιών οικιστικού ιστού (2017)
68.837 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 17-09-2021
318
Συντήρηση λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών για τα έτη 2017-2018
11.284 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-07-2017 17-09-2021
317
Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (2017 - 2018)
10.001 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-07-2017 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
314
Ενέργειες ωρίμανσης δράσεων διαχείρισης αποβλήτων
24.490 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία ΕΣΠΑ 2014-2020, Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 17-09-2021
313
Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία ΕΣΠΑ 2014-2020, Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 17-09-2021 Οικον. ασθενείς
303
Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων (2017)
6.014 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 17-09-2021
288
Μετατροπή σε ηλεκτρονική μορφή δύο στατικών μελετών κτιρίων
6.396 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 07-06-2016 17-09-2021 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, Άλσος Αιγάλεω
286
Εγκατάσταση νέου server και παραμετροποίηση
12.300 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 03-08-2016 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
261
Καθαρισμός ξερών χόρτων σε χώρους του Δήμου (2017)
30.483 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 17-09-2021
258
Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας κατάρτισης και εποπτείας
10.980 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 17-09-2021
257
Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2016
3.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
253
Κοπή δέντρων
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-02-2017 17-09-2021
244
Εργασίες πυροπροστασίας στα Άλση - Πάρκα του Δήμου (2017)
13.043 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 17-09-2021 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα, Άλσος Αιγάλεω
243
Εκτυπώσεις για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
23 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 17-09-2021 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
231
Τοποθέτηση τέντας κολυμβητηρίου
1.555 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-07-2017 17-09-2021 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
210
Αναβάθμιση στο λογισμικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης
744 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 04-07-2017 17-09-2021 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
208
Μίσθωση λεωφορείου
16.368 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 17-01-2017 17-09-2021 Επιβάτες ΜΜΜ
207
Κοπή δένδρων
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 31-05-2017 17-09-2021
181
Κλάδεμα δέντρων σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς (2016 - 2017)
73.974 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-12-2016 17-09-2021 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
179
Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας
480 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 17-09-2021 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
177
Καθαρισμός ξερών χόρτων σε χώρους του Δήμου (2016)
1.511 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-09-2016 17-09-2021
176
Καταπολέμηση πυτιοκάμπης στο Δήμο και στη Δημοτική κατασκήνωση Ραφήνας (2016 -2017)
7.774 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 11-11-2016 17-09-2021 Μαθητές, Παιδιά
170
Μεταφόρτωση και επεξεργασία στερεών αποβλήτων για το 2017
45.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 17-09-2021
152
Δημοσίευση αποφάσεων Δημάρχου
456 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 17-09-2021
151
Εργασίες ταπήτων για Δημοτικά γήπεδα
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 17-09-2021 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
141
Οπτικοποίηση και διαφάνεια των δράσεων του Δήμου (2017)
19.716 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 20-06-2017 17-09-2021
72
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Youth Guarantee (Three steps to finding a job)» - VS/2016/0105
30.168 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Εθνικοί Πόροι, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2017 28-02-2017 17-09-2021 Άνεργοι, Γονείς, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
71
Έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων και οχημάτων (2017)
1.278 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
65
Μαγνητοφώνηση Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (2017)
15.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 17-01-2017 17-09-2021
64
Βιβλιοδέτηση πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου
4.966 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 17-09-2021
60
Πολιτιστικές - εκπαιδευτικές δράσεις
2.976 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 17-09-2021 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω Μαθητές, Παιδιά
55
Θεατρική διδασκαλία για τα μέλη της θεατρικής ομάδας του Δήμου (2017)
8.680 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 13-06-2017 17-09-2021
54
Κάλυψη εκδηλώσεων για το 2017
12.913 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 24-01-2017 17-09-2021
47
Τοποθέτηση τέντας κολυμβητηρίου
2.969 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 17-09-2021 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
45
Συντήρηση λογισμικού παιδικών σταθμών για το έτος 2017
1.996 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 17-09-2021
43
Άντληση και μεταφορά λυμάτων για το 2017
4.398 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 17-09-2021
29
Τεχνικός έλεγχος οχημάτων του Δήμου (2017)
5.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 17-09-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
26
Καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής των όμβριων υδάτων για το 2017
23.808 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 04-04-2017 17-09-2021
24
Ρυμούλκηση ακινητοποιημένων οχημάτων για το 2017
5.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 17-09-2021
3
Ανάλυση νερού κολυμβητικών δεξαμενών για το 2017
1.994 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 17-09-2021 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά