Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα
( Δράσεις: 409 - Συνολικά: 16.432.687€ )
Excel
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
477
Εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων απορριπτόμενων ελαστικών
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 11-01-2018 18-02-2018
476
Μαγνητοφώνηση Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
15.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-01-2017 18-02-2018
475
Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή οδικού δικτύου
1.800.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 27-12-2017 18-02-2018 Οδηγοί
474
Συμμετοχή του Δήμου στο έργο με τίτλο «Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees (Q-SER)»
73.979 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2017 12-12-2017 18-02-2018 Άνεργοι, Επιχειρηματίες
473
Ανάπλαση περιφερειακών οδών άλσους Αιγάλεω και εισόδων
6.000.000 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 19-12-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα, Άλσος Αιγάλεω ΑμεΑ, Οδηγοί, Πεζοί
472
Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων
105 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-12-2017 18-02-2018
471
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.488 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 18-02-2018
470
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.285 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 18-02-2018
469
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.247 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 18-02-2018
468
Επισκευή οχημάτων Δήμου
3.028 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 18-02-2018
467
Επισκευή οχήματος Δήμου
558 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 18-02-2018
466
Συνθετικά ηχοπετάσματα για σχολεία του Δήμου
24.403 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-12-2017 18-02-2018 Μαθητές
465
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.240 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 18-02-2018
464
Είδη καθαριότητας του Δήμου
2.500 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-12-2017 18-02-2018
463
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.030 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 18-02-2018
462
Επισκευή οχήματος Δήμου
769 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 18-02-2018
461
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.166 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 18-02-2018
460
Επισκευή οχημάτων Δήμων
2.091 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 18-02-2018
459
Επισκευή οχημάτων Δήμων
1.513 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 18-02-2018
458
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.294 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 18-02-2018
457
Προμήθεια προβολέων για τα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου
4.469 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 18-02-2018 Αθλούμενοι
456
Υλικά κεντρικής θέρμανσης
4.454 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 18-02-2018 Μαθητές
455
Συγκέντρωση και ψηφιοποίηση σχεδίων και λοιπών στοιχείων των δημοτικών κτιρίων και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επεξεργασίας τους
23.529 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 18-02-2018
454
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.577 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 18-02-2018
453
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.054 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 18-02-2018
452
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους
1.000.000 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 05-12-2017 18-02-2018 Παιδιά
451
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
167.600 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 02-11-2017 18-02-2018
450
Έλεγχος από ορκωτό λογιστή του ισολογισμού οικονομικού έτους 2017
10.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 18-02-2018
449
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.559 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 18-02-2018
448
Επισκευή οχήματος Δήμου
608 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 18-02-2018
447
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.771 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 18-02-2018
446
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.804 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 18-02-2018
445
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.098 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-12-2017 18-02-2018
444
Αποφράξεις δημοτικών και σχολικών κτιρίων του Δήμου για το έτος 2017
9.600 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 13-12-2017 18-02-2018
443
Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες του συνεργείου επισκευής οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
2.604 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 18-02-2018
442
Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων καθώς και ανταλλακτικών αυτών
74.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 18-02-2018
441
Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Έναρξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 23-11-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΑμεΑ
440
Υλικά και ανταλλακτικά συντήρησης αυτόματου ποτίσματος του Δημοτικού Σταδίου «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης»
24.274 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
439
Επισκευή φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης
50.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή ΣΑΤΑ 2017 07-11-2017 18-02-2018
438
Τεχνικός έλεγχος πυλών φωτισμού των γηπέδων του Δήμου
60.000 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 18-02-2018 Αθλούμενοι
437
Προμήθεια τροφίμων για τους πλημμυροπαθείς δημότες του Δήμου Μάνδρας
4.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 10-05-2017 18-02-2018
436
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.839 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 18-02-2018
435
Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος έτους 2017
3.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
434
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.010 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 18-02-2018
433
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.774 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 18-02-2018
432
Προμήθεια εξοπλισμού για τους βοηθητικούς χώρους του πρώην 6ου Δημοτικού Σχολείου
1.860 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 18-02-2018 Μαθητές
431
Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού δημοτικού κολυμβητηρίου
3.997 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
430
Επισκευή οχημάτων Δήμου
3.075 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 18-02-2018
429
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.717 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 18-02-2018
428
Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) κλιματιστικών ψύξης-θέρμανσης (δαπέδου) στο κλειστό γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης»
12.995 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
427
Επισκευή οχήματος Δήμου
5.028 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 18-02-2018
426
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.096 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 18-02-2018
425
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.546 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 18-02-2018
424
Είδη καθαριότητας του Δήμου
47.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 17-10-2017 18-02-2018
423
Ενημέρωση πολιτών και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου
472 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 17-10-2017 18-02-2018
422
Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης για αμαξοστάσιο
12.838 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
421
Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων
769 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 18-02-2018
420
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.085 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 18-02-2018
419
Συντήρηση και αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος εξυπηρετητών (SERVERS) και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
12.400 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 18-02-2018
418
Επισκευή ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών
980 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 17-10-2017 18-02-2018 Μαθητές, Παιδιά
417
Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φαξ για τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητισμού και του Δημοτικού Σταδίου 'Στ. Μαυροθαλασσίτης'
347 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 10-10-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα
416
Προμήθεια ιματισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών
4.861 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 18-02-2018 Μαθητές, Παιδιά
415
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.306 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 18-02-2018
414
Έλεγχος ποιότητας νερών γεωτρήσεων και πηγαδιών του Δήμου
687 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 18-02-2018
413
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.960 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 18-02-2018
412
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.814 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 18-02-2018
411
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.592 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 18-02-2018
410
Προμήθεια 3 συσκευών για δωρεάν παροχή ασύρματου σήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας (Wi-Fi) σε δημοτικούς χώρους που φιλοξενούν δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτισμού.
298 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 10-10-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα, Άλσος Αιγάλεω
409
Υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού προγράμματος των τμημάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού
651 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
408
Προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
377 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 17-10-2017 18-02-2018
407
Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
14.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 18-02-2018
406
Επισκευή οχήματος Δήμου
806 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 03-10-2017 18-02-2018
405
Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό
14.490 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-10-2017 18-02-2018 Άνεργοι, Οικον. ασθενείς, Πολύτεκνοι
404
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.352 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 18-02-2018
403
Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων
167.152 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 18-02-2018
402
Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας, χρωμάτων και αναλώσιμων για τα συνεργεία του Δήμου
14.987 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 18-02-2018
401
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.029 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 18-02-2018
400
Επισκευή οχήματος Δήμου
719 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 18-02-2018
399
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.538 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 18-02-2018
398
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.579 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 18-02-2018
397
Προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια του Δήμου
2.641 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 18-02-2018
396
Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φαξ για τις ανάγκες αθλητικών χώρων του Δήμου
400 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, Άλσος Αιγάλεω
395
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.538 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 18-02-2018
394
Υλικά θέρμανσης κτιρίων
4.842 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 18-02-2018
393
Βοηθητικό υλικό σηματοδότησης
2.750 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 18-02-2018
392
Ανταλλακτικά ανελκυστήρων
14.128 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 18-02-2018
391
Δημοσιότητα και δικτύωση για το έργο 'Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω'
12.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 31-10-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα
390
Προμήθεια χριστουγεννιάτικων δέντρων
8.132 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 18-02-2018
389
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.538 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 18-02-2018
388
Συντήρηση αντλιών, αντλιοστασίων και αντλιών πυρόσβεσης
14.850 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 18-02-2018
387
Αναλώσιμα για φωτοτυπικά και συναφή μηχανήματα
10.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 18-02-2018
386
Διοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών
1.209 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 18-02-2018
385
Υλικά ψύξης - θέρμανσης κτιρίων πολιτισμού
744 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 18-02-2018
384
Πινακίδες σήμανσης
2.327 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 18-02-2018
383
Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου
2.200 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 31-10-2017 18-02-2018 Παιδιά
382
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.089 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 18-02-2018
381
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.592 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 18-02-2018
380
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2017
7.663 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 18-02-2018
379
Καθαρισμός κοινόχρηστων και ιδιόκτητων χώρων του Δήμου
9.598 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 18-02-2018
378
Βιβλίο 'Αιγάλεω 1944 –1984, τα χρόνια της αθωότητας'
1.049 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 18-02-2018
377
Αναλώσιμα για τις ανάγκες των αθλητικών τμημάτων
639 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 18-02-2018 Αθλούμενοι, Παιδιά
376
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.935 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 18-02-2018
375
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο
3.720 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
374
Προμήθεια πλυντηρίου για παιδικό σταθμό
590 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
373
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.091 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 18-02-2018
372
Προμήθεια ταινιών/ribbon cassette
93 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 18-02-2018
371
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.239 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 18-02-2018
370
Προμήθεια χημικού υλικού για την πλύση κάδων
9.978 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-11-2017 18-02-2018
369
Δημιουργία και εγκατάσταση μιας ειδικής διεπαφής (web service)
3.100 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 14-11-2017 18-02-2018 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
368
Εγκατάσταση ρολού στην γκαραζόπορτα του Δημαρχείου
1.054 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα
367
Συνδιοργάνωση εκδήλωσης φιλανθρωπικού σκοπού στο Ελληνικό Μολύβι με το «Ελληνικό Κέντρο Λαογραφικών Μελετών Αιγάλεω»
744 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 12-10-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Οικον. ασθενείς
366
Διοργάνωση Τουρνουά Ποδοσφαίρου Δημοτικών Σχολείων
1.080 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
364
Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940
1.177 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 28-09-2017 18-02-2018
363
Διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του μήνα αντιφασιστικής μνήμης και συνείδησης.
632 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 28-09-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
362
Οργάνωση Κοινωνικής Δραστηριότητας για την βράβευση των εθελοντών αιμοδοτών και των εθελοντών δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης.
1.446 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 28-09-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Εθελοντές
361
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 18-02-2018
360
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.442 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 18-02-2018
359
Επισκευή οχημάτων Δήμου
918 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 18-02-2018
358
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.319 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 18-02-2018
357
Επισκευή οχήματος Δήμου
570 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 18-02-2018
356
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.984 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 18-02-2018
355
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.371 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 18-02-2018
354
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.757 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 18-02-2018
353
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υπαλλήλους του Δήμου
1.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
352
Καταπολέμηση πυτιοκάμπης στο Δήμο και στη Δημοτική κατασκήνωση Ραφήνας
7.636 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 18-02-2018 Μαθητές, Παιδιά
351
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υπαλλήλους του Δήμου
555 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-09-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
350
Αθλητική εκδήλωση 'Γύρος Αιγάλεω 2017'
4.084 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 13-09-2017 18-02-2018 Αθλούμενοι
349
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.601 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 18-02-2018
348
Επισκευή οχήματος Δήμου
609 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 18-02-2018
347
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.551 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 18-02-2018
346
Επισκευή οχημάτων Δήμου
760 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 18-02-2018
345
Επισκευή οχημάτων Δήμου
3.488 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 18-02-2018
344
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.578 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 18-02-2018
343
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.066 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 18-02-2018
342
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.847 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 18-02-2018
341
Υπηρεσίες παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου
12.062 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 18-02-2018 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
340
Συντήρηση εκτυπωτή σχεδίων (plotter)
1.662 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 12-09-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
339
Τοποθέτηση δερματίνης σε καθίσματα αθλητικού χώρου
11.997 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 12-09-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα
338
Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων πολιτών
8.060 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 18-02-2018
337
Επισκευή οχήματος Δήμου
914 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 18-02-2018
336
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
3.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 15-09-2017 18-02-2018
335
Ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου για την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων
24.552 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-09-2017 18-02-2018
334
Συμμετοχή του Δήμου στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών 2017
470 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση 2017 25-07-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα
333
Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των Δημοτικών Πολιτιστικών χώρων του Δήμου
3.719 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-07-2017 18-02-2018
331
Συνδιοργάνωση της 1ης Αθλητικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης αφιερωμένης στον Ποντιακό Ελληνισμό
Έναρξη Δήμος Εκδήλωση 2017 06-07-2017 18-02-2018
330
Προμήθεια εξοπλισμού ηλιοπροστασίας για τους χώρους των σχολών χορού
694 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
329
Προμήθεια υλικών για τη κατασκευή προστατευτικού κιγκλιδώματος σε κτίριο του τμήματος Πολιτισμού
1.366 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
328
Τοποθέτηση τζαμιών σε κτίρια του Τμήματος Πολιτισμού
391 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 18-02-2018
326
Πινακίδες σήμανσης
8.184 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 05-09-2017 18-02-2018
325
Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Αιγάλεω και του Συλλόγου Μικρασιατών Αιγάλεω «Νέες Κυδωνίες»
1.178 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
324
Ενημέρωση πολιτών και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου
422 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 05-09-2017 18-02-2018
323
Προμήθεια συσκευών φαξ για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
645 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 05-09-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα
322
Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου
24.009 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
321
Επισκευές στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου
21.927 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα
320
Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών
14.880 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 18-02-2018
319
Κλάδεμα ψηλών δέντρων και δεντροστοιχιών οικιστικού ιστού
68.837 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-08-2017 18-02-2018
318
Συντήρηση λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών
12.400 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-07-2017 18-02-2018
317
Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών
10.001 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-07-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
316
Αντικατάσταση παλαιών και τοποθέτηση νέων παγκακιών σε πλατείες και παιδικές χαρές.
19.375 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-07-2017 18-02-2018
315
Διοργάνωση ειδικών μουσικών εκδηλώσεων
5.100 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 18-02-2018
314
Ενέργειες ωρίμανσης δράσεων διαχείρισης αποβλήτων
24.490 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία ΕΣΠΑ 2014-2020, Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 18-02-2018
313
Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία ΕΣΠΑ 2014-2020, Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 18-02-2018 Οικον. ασθενείς
312
Προμήθεια θερμικού ρολού εκτύπωσης για το ΚΕΠ του Δήμου
298 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-07-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
311
Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών
Έναρξη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 03-04-2017 18-02-2018 Μαθητές
310
Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων
153.056 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 18-02-2018
309
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις για πιστοποίηση της καταλληλότητας τους
14.318 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
308
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις για πιστοποίηση της καταλληλότητας τους
45.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 19-04-2016 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
307
Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων
52.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 11-10-2016 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα
306
Αρχιτεκτονικές και στατικές παρεμβάσεις σε κτίρια του Δήμου
47.723 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 18-02-2018
305
Παρεμβάσεις στο Δημοτικό Στάδιο 'Σταύρος Μαυροθαλασσίτης' για πιστοποίηση καταλληλότητας
177.760 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2016 11-10-2016 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
304
Ανακατασκευή οδού Μάρκου Μπότσαρη
119.804 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2016 31-05-2016 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα
303
Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων
6.014 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 18-02-2018
302
Τροχαίος μηχανολογικός εξοπλισμός
2.200.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 25-07-2017 18-02-2018
301
Αναλώσιμα υλικών εκτυπώσεων
57.710 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
300
Αρχιτεκτονικές και στατικές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια.
62.780 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 18-02-2018 Μαθητές, Παιδιά
299
Προμήθεια ηλεκτρικής κουζίνας για παιδικό σταθμό
4.211 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-07-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
297
Επισκευή οχήματος Δήμου
496 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 13-06-2017 18-02-2018
296
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών δημοτικών κτιρίων
21.696 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 18-02-2018 Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
295
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.551 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 18-07-2017 18-02-2018
294
Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών
Έναρξη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 06-04-2017 18-02-2018 Μαθητές
290
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος
1.600 € Σε εξέλιξη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 23-01-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές
289
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
24.800 € Σε εξέλιξη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 29-12-2016 18-02-2018 Μαθητές
288
Μετατροπή σε ηλεκτρονική μορφή δύο στατικών μελετών κτιρίων
6.396 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 07-06-2016 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, Άλσος Αιγάλεω
287
Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης
43.972 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
286
Εγκατάσταση νέου server και παραμετροποίηση
12.300 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 03-08-2016 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
285
Προμήθεια φρέσκου γάλακτος
132.857 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 24-01-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
284
Προμήθεια μικροεργαλείων
14.814 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018
282
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.281 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018
281
Επισκευή οχημάτων Δήμου
434 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018
280
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.668 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018
279
Επέκταση ηλεκτρικού δικτύου
244.373 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 27-06-2017 18-02-2018
278
Προμήθεια εξαρτημάτων εκτυπωτή για τη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
64 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 20-06-2017 18-02-2018
277
Επισκευή οχημάτων Δήμου
530 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 18-02-2018
276
Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των Προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας
30.141 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 18-02-2018 Αλλοδαποί, ΑμεΑ, Εθελοντές, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
275
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
14.161 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 18-02-2018
274
Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Άλσους Αιγάλεω
196.255 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 30-05-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω
271
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
173.818 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 18-02-2018 Αλλοδαποί, Άνεργοι, Γονείς, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά, Πολύτεκνοι
270
Συντήρηση - καθαρισμός κολυμβητηρίου
68.806 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
269
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
31.671 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 18-02-2018
267
Προμήθεια πλακών πεζοδρομίων - κρασπέδων κλπ
41.627 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 18-02-2018
266
Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
84.660 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα
265
Προμήθεια λογισμικού στα πλαίσια διαχείρισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων
23.312 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 25-10-2016 18-02-2018 Αλλοδαποί, ΑμεΑ, Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
264
Υλικά συντήρησης και επισκευής χώρων του Δήμου
13.102 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 26-07-2016 18-02-2018 Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
262
Συντήρηση - καθαρισμός κολυμβητηρίου
2.900 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
261
Καθαρισμός ξερών χόρτων σε χώρους του Δήμου
30.483 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 18-02-2018
260
Προμήθεια οικοδομικών υλικών
6.021 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 28-12-2016 18-02-2018
259
Προμήθεια οχήματος
33.728 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 18-02-2018
258
Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας κατάρτισης και εποπτείας
10.980 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 18-02-2018
257
Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2016
3.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
256
Συντήρηση, επισκευή και διαγράμμιση ελαστικοσυνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
4.328 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 27-09-2016 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
254
Αναλώσιμα υλικών εκτυπώσεων
11.278 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
253
Κοπή δέντρων
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-02-2017 18-02-2018
252
Είδη γραφικής ύλης
23.026 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 05-07-2016 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
251
Προμήθεια εορταστικού φωτισμού
10.909 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 18-02-2018
250
Ηλεκτρολογικό υλικό
4.958 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 18-02-2018
249
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών δημοτικών κτιρίων
48.179 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 18-02-2018 Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
248
Συντήρηση πυροσβεστήρων
5.300 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
246
Μηχανήματα για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταδίου Σταύρος Μαυροθαλλασσίτης
33.564 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
245
Αναλώσιμα και εργαλεία
22.271 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 02-05-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
244
Εργασίες πυροπροστασίας
13.043 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 18-02-2018
243
Εκτυπώσεις για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
23 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
242
Διαμόρφωση πεζοδρομίου για πρόσβαση σε θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ
Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 29-03-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΑμεΑ
241
Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
79.280 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 18-02-2018 ΑμεΑ, Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
240
Μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας κτιρίου
918 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
239
Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού
90.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 18-02-2018
238
Εξοπλισμός φυσικοθεραπευτηρίου
6.462 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018
237
Φυτικό υλικό για τη συντήρηση υπάρχοντος πρασίνου του Δήμου
65.813 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 20-06-2017 18-02-2018 Αθλούμενοι, Παιδιά, Πεζοί
236
Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων
74.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 18-02-2018
235
Διοργάνωση εκδηλώσεων για τη Πολιτιστική Διαδρομή 2017
53.417 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 06-07-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω
234
Διοργάνωση Κινηματογραφικού Φεστιβάλ
2.482 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 08-06-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω
232
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.492 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018
231
Τοποθέτηση τέντας κολυμβητηρίου
1.555 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-07-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
230
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.742 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018
229
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.093 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018
228
Επισκευή οχήματος Δήμου
267 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018
227
Διοργάνωση εκδήλωσης κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας
1.302 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 17-01-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα
226
Επισκευή οχήματος Δήμου
486 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018
225
Επισκευή οχήματος Δήμου
707 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018
224
Διοργάνωση Μαθητικού Φεστιβάλ 2017
6.888 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 16-03-2017 18-02-2018 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
223
Διοργάνωση Ημερίδας Στίβου Ειδικών Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Αττικής
755 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω Αθλούμενοι, ΑμεΑ, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
222
Διοργάνωση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2017
3.952 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, Άλσος Αιγάλεω Γονείς, Παιδιά
220
Διοργάνωση Μουσικών Εκδηλώσεων Αλληλεγγύης
1.933 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 08-06-2017 18-02-2018 Οικον. ασθενείς
219
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.606 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018
218
Επισκευή οχημάτων Δήμου
502 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018
217
Ανταλλακτικά για τροχαίο μηχανολογικό εξοπλισμό
87.308 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 08-06-2016 18-02-2018
216
Διοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης
2.365 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 08-06-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
215
Συνδιοργάνωση με τον Γ.Σ Αιγάλεω Κολυμβητικής διημερίδας με τίτλο 'Δελφίδιοι 2017' και διοργάνωση της εκδήλωσης 'Φεστιβάλ Κολύμβησης για τα παιδιά' του Δήμου
1.451 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 25-05-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
213
Επισκευή οχήματος Δήμου
719 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018
212
Επισκευή οχήματος Δήμου
273 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018
211
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.232 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018
210
Λογισμικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης
868 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 04-07-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
209
Διοργάνωση Ανθοκομικής Έκθεσης 2017
6.334 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα
208
Μίσθωση λεωφορείου
16.368 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 17-01-2017 18-02-2018 Επιβάτες ΜΜΜ
207
Κοπή δένδρων
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 31-05-2017 18-02-2018
199
Προμήθεια χαλιών και ομπρελοθηκών
1.250 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
189
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών μηχανημάτων
111.356 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
188
Προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του Δήμου
51.878 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 02-05-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
187
Υλικά συντήρησης δικτύου αυτόματου ποτίσματος
34.977 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 20-12-2016 18-02-2018
186
Βιβλίο 'Ελεγκτικό συνέδριο και τοπική αυτοδιοίκηση'
44 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 13-06-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
185
Είδη καθαριότητας του Δήμου
43.892 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 05-07-2016 18-02-2018
184
Ανταλλακτικά για επισκευή μηχανημάτων
24.750 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 18-02-2018
183
Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων
9.656 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
182
Συντήρηση - καθαρισμός κολυμβητηρίου
14.902 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 16-02-2016 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
181
Κλάδεμα δέντρων σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς
73.974 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-12-2016 18-02-2018 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
180
Αναβάθμιση δικτύου πυρασφάλειας Άλσους Αιγάλεω
26.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 07-02-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω
179
Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας
480 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
178
Αναλώσιμα υλικά Εικαστικών Εργαστηρίων
4.394 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
177
Καθαρισμός ξερών χόρτων σε χώρους του Δήμου
1.511 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-09-2016 18-02-2018
176
Καταπολέμηση πυτιοκάμπης στο Δήμο και στη Δημοτική κατασκήνωση Ραφήνας
7.774 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 11-11-2016 18-02-2018 Μαθητές, Παιδιά
175
Δασική μελέτη διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου
2.480 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Πεζοί
174
Φυτικό υλικό για συντήρηση και ανανέωση πρασίνου του Δήμου
44.964 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 14-12-2016 18-02-2018 Αθλούμενοι, Παιδιά, Πεζοί
173
Είδη καθαριότητας του Δήμου
5.750 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 18-02-2018
172
Υδραυλικό αναβατόριο για ΑμΕΑ
7.119 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 22-12-2016 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα ΑμεΑ
171
Επισκευή - ενίσχυση χώρων Δημοτικού και Αθλητικού Κέντρου
101.242 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2016 11-10-2016 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
170
Μεταφόρτωση και επεξεργασία στερεών αποβλήτων
45.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 18-02-2018
169
Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων – υλοποίηση εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
17.712 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές
165
Όργανα άθλησης και αναλώσιμα αθλητικών εγκαταστάσεων
11.346 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 18-02-2018 Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
163
Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό παντοπωλείο
80.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αλλοδαποί, Άνεργοι, Οικον. ασθενείς, Πολύτεκνοι
155
Επισκευή οχήματος Δήμου
217 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 18-02-2018
154
Επισκευή οχήματος Δήμου
359 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 18-02-2018
153
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.044 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 13-06-2017 18-02-2018
152
Δημοσίευση αποφάσεων Δημάρχου
456 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 18-02-2018
151
Εργασίες ταπήτων για Δημοτικά γήπεδα
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
150
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.418 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 18-02-2018
149
Λογισμικό διαχείρισης νομικών υποθέσεων
6.394 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 18-02-2018
148
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.472 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 18-02-2018
147
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.744 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 18-02-2018
143
Επισκευή συστήματος προτεραιότητας ΚΕΠ
174 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-03-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
141
Οπτικοποίηση και διαφάνεια των δράσεων του Δήμου
19.716 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 20-06-2017 18-02-2018
140
Προμήθεια φρέσκου γάλακτος
16.088 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 10-01-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
139
Επισκευή οχήματος Δήμου
831 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 18-02-2018
138
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.703 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 18-02-2018
137
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.869 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 18-02-2018
136
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.455 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 18-02-2018
135
Επισκευή οχήματος Δήμου
682 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 17-03-2017 18-02-2018
134
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 18-02-2018
133
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.137 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 18-02-2018
132
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.379 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 18-02-2018
130
Επισκευή οχήματος Δήμου
980 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 18-02-2018
129
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.550 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 18-02-2018
128
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.666 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 18-02-2018
127
Επισκευή οχήματος Δήμου
558 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 18-02-2018
126
Επισκευή οχήματος Δήμου
4.568 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 18-02-2018
125
Επισκευή οχήματος Δήμου
6.498 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-02-2017 18-02-2018
124
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.864 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 18-02-2018
123
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.554 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 18-02-2018
122
Επισκευή οχήματος Δήμου
590 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 18-02-2018
121
Επισκευή οχήματος Δήμου
397 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 04-04-2017 18-02-2018
120
Επισκευή οχήματος Δήμου
446 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 18-02-2018
119
Επισκευή οχημάτων Δήμου
647 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 18-02-2018
118
Επισκευή οχήματος Δήμου
521 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 18-02-2018
116
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.778 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 18-02-2018
115
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.831 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 18-02-2018
114
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.047 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 18-02-2018
113
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.257 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 18-02-2018
112
Επισκευή οχήματος Δήμου
868 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 18-02-2018
111
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.240 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 18-02-2018
110
Επισκευή οχήματος Δήμου
529 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 18-02-2018
108
Επισκευή οχήματος Δήμου
688 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 18-02-2018
107
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.215 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 18-02-2018
106
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.679 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 18-02-2018
105
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.817 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 18-02-2018
104
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.084 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 18-02-2018
103
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.738 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 18-02-2018
102
Επισκευή οχήματος Δήμου
719 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 18-02-2018
101
Επισκευή οχήματος Δήμου
177 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 18-02-2018
100
Επισκευή οχήματος Δήμου
3.745 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 18-02-2018
99
Επισκευή οχήματος Δήμου
596 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 18-02-2018
98
Επισκευή οχήματος Δήμου
930 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 18-02-2018
97
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.555 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 18-02-2018
96
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.839 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 18-02-2018
95
Επισκευή οχημάτων Δήμου
1.376 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 18-02-2018
94
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.878 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 18-02-2018
93
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.964 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 18-02-2018
89
Συντήρηση ανελκυστήρων
4.580 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-01-2017 18-02-2018 ΑμεΑ, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι
88
Επισκευή οχήματος Δήμου
2.940 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 18-02-2018
87
Επισκευή οχήματος Δήμου
558 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 18-02-2018
86
Επισκευή οχημάτων Δήμου
698 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 18-02-2018
85
Επισκευή οχήματος Δήμου
7.113 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-03-2017 18-02-2018
84
Επισκευή οχήματος Δήμου
1.689 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 18-02-2018
83
Επισκευή οχημάτων Δήμου
2.567 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 18-02-2018
82
Επισκευή οχημάτων Δήμου
279 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 18-02-2018
81
Επισκευή οχημάτων Δήμου
499 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 18-02-2018
80
Επισκευή οχήματος Δήμου
215 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 18-02-2018
79
Επισκευή οχήματος Δήμου
471 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 18-02-2018
77
Επαναληπτικές εκλογές -ενημέρωση και δημοσίευση προκήρυξης και αποτελεσμάτων
808 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα
76
Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2017
1.112 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 15-02-2017 18-02-2018 Μαθητές, Παιδιά
73
Αντικατάσταση σπασμένου τζαμιού
122 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
72
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Youth Guarantee (Three steps to finding a job)» - VS/2016/0105
30.168 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Εθνικοί Πόροι, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2017 28-02-2017 18-02-2018 Άνεργοι, Γονείς, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
71
Έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων
1.278 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
70
Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
10.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 18-02-2018
69
Είδη σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
463 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 18-02-2018 Μαθητές, Παιδιά
68
Ανταλλακτικά φωτοτυπικών μηχανημάτων
17.092 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
67
Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
3.460 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Παιδιά
66
Αναβάθμιση συσκευής Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου
124 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
65
Μαγνητοφώνηση Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
15.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 17-01-2017 18-02-2018
64
Βιβλιοδέτηση πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου
4.966 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 18-02-2018
61
Τηλεφωνικές συσκευές υπηρεσιών Δήμου
1.674 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 04-04-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
60
Πολιτιστικές - εκπαιδευτικές δράσεις
2.976 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω Μαθητές, Παιδιά
58
Εγκατάσταση υλικού τηλεφωνικού κέντρου
682 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω Δημοτ. υπάλληλοι
57
Μηχάνημα για το τμήμα Κεραμικής
496 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
56
Μονάδα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
980 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
55
Θεατρική διδασκαλία
8.680 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 13-06-2017 18-02-2018
54
Κάλυψη εκδηλώσεων
12.424 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 24-01-2017 18-02-2018
53
Κάλυμμα για το Δημοτικό κολυμβητήριο
7.638 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
52
Σύστημα προτεραιότητας στο ΚΕΠ του Δήμου
459 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
51
Καθαρισμός οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
5.999 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
50
Προμήθεια λουκέτων, αλυσίδων και κλειδαριών
870 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
49
Βιβλίο "Το Μπαρουτάδικο του Αιγάλεω στο Χώρο και στον Χρόνο"
1.749 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 18-02-2018 Μαθητές, Παιδιά
47
Τοποθέτηση τέντας κολυμβητηρίου
2.969 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
45
Συντήρηση λογισμικού
1.996 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
44
Καθαρισμός και ρύθμιση των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης των σχολείων και των κτιρίων του Δήμου
13.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-01-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Παιδιά
43
Άντληση και μεταφορά λυμάτων
4.398 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 18-02-2018
41
Συντήρηση οπτικοακουστικών συστημάτων
649 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
40
Είδη μαγειρείου και εστίασης
2.960 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 02-05-2017 18-02-2018 Μαθητές, Παιδιά
39
Επισκευή και συντήρηση για παγκάκια
18.953 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 18-02-2018
38
Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας
367 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
37
Προμήθεια παιδαγωγικών - εκπαιδευτικών παιχνιδιών
1.999 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 18-02-2018 Μαθητές, Παιδιά
36
Υλικά για τη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου
18.463 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 04-04-2017 18-02-2018
35
Αναλώσιμα Δημοτικού Σταδίου
7.641 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 18-02-2018 Αθλούμενοι
34
Υλικά συντήρησης χώρου πρασίνου
22.539 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω
32
Προμήθεια βιβλίων
1.632 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
31
Προμήθεια μουσικού εξοπλισμού
1.952 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 04-04-2017 18-02-2018
30
Προμήθεια 2 ράδιο-cd
248 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα
29
Τεχνικός έλεγχος οχημάτων του Δήμου
5.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
28
Πινακίδες σήμανσης
4.315 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 18-02-2018
27
Υλικά μεταλλικών κατασκευών
14.710 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
26
Καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής των όμβριων υδάτων
23.808 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 04-04-2017 18-02-2018
24
Ρυμούλκηση ακινητοποιημένων οχημάτων
5.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 07-02-2017 18-02-2018
23
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - μηχανήματα
24.774 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-04-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
22
Υλικά θέρμανσης κτιρίων
3.969 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 02-05-2017 18-02-2018
21
Εγκατάσταση κλιματιστικών σε παιδικούς σταθμούς
2.720 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα Μαθητές, Παιδιά
20
Σκούπα, φυσητήρας και διαγραμμιστικό μηχάνημα για στάδιο
7.341 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 18-02-2018 Αθλούμενοι, Παιδιά
19
Είδη συσκευασίας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Συσσίτιο
7.868 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 04-04-2017 18-02-2018 Άνεργοι, Οικον. ασθενείς, Πολύτεκνοι
18
Αναβάθμιση πέδησης σε παλαιά οχήματα του Δήμου
12.202 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
17
Συντήρηση των κλιματιστικών των δημοτικών κτιρίων
11.347 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 18-02-2018
16
Υλικά για μονάδα καταγραφής κλειστού κυκλώματος
260 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
15
Ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων
13.179 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω Άλσος Αιγάλεω
14
Εργασίες καθαρισμού κτιρίων
1.609 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 18-02-2018 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
13
Συντήρηση των κεντρικών κλιματιστικών συστημάτων των κτιρίων του Δήμου
4.427 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
12
Συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού
3.186 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 18-02-2018
11
Υλικά συντήρησης και επισκευής χώρων του Δήμου
18.630 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 30-05-2017 18-02-2018 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
10
Υλικά για παιδικούς σταθμούς
5.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 18-02-2018 Μαθητές, Παιδιά
9
Εξοπλισμός Δημοτικού Κολυμβητηρίου
1.862 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι
8
Υλικά για τη συντήρηση δαπέδων νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών και αθλητικών εγκαταστάσεων
12.275 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 18-02-2018 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
7
Ανταλλακτικά ανελκυστήρων
5.456 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 24-01-2017 18-02-2018 Δημοτ. υπάλληλοι
5
Αποτύπωση δένδρων στον οικιστικό ιστό του Δήμου Αιγάλεω
9.300 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 16-05-2017 18-02-2018
4
Προμήθεια θερμοπομπών
500 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Δημοτ. υπάλληλοι
3
Ανάλυση νερού κολυμβητικών δεξαμενών
2.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 18-02-2018 Δ.Ε. Αιγάλεω 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά