πληροφόρηση & διαφάνεια σε έργα και δράσεις
 INFOΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

About

Close

To του Δήμου Αιγάλεω αποτελεί καθημερινή ακτινογραφία ολόκληρης της δραστηριότητας του Δήμου και των νομικών του προσώπων, προς τους δημότες και τους κοινωνικούς φορείς.

Στο διάστημα 16/02/2016 - 03/05/2019 έχουμε αποδελτιώσει και οπτικοποιήσει, 860 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 14.415.712€, οι οποίες περιλαμβάνουν 3154 βήματα υλοποίησης και αναλύονται σε 236 προμήθειες, 11 μελέτες, 21 τεχνικά έργα, 130 υπηρεσίες, 400 επισκευές-συντηρήσεις και 62 εκδηλώσεις.

Η καρτέλα της κάθε δράσης περιλαμβάνει πολλά στοιχεία, μεταξύ των οποίων αποφάσεις, αναθέσεις, ενταλματοποιήσεις, αναδόχους κλπ, όπως αυτά δημοσιοποιούνται στο Διαύγεια.

Το InfoΔράση δεν περιλαμβάνει διοικητικές πράξεις (π.χ άδειες δόμησης, αποφάσεις παραχώρησης χώρων) ή αποφάσεις που σχετίζονται με την πάγια λειτουργία του δήμου (π.χ. μισθοδοσία).


Loading...
Loading...